Jedrska energija

Proizvodnja v NEK za 2 odstotka večja od pričakovane

Iz poročila o delovanju NEK v letošnjem juliju je znano, da je elektrarna proizvedla slabih 536.000 MWh bruto električne energije na izhodu generatorja oziroma je oddala v elektroenergetsko omrežje dobrih 510.000 MWh električne energije.

Proizvodnja v NEK za 2 odstotka večja od pričakovane
Delež tritija v juliju 2023 znašal 1,67 odstotka letne omejitve, njegov skupni delež v sedmih mesecih leta 2023 pa le 3,67 odstotka letne omejitve.

Tudi ta mesec je elektrarna obratovala znotraj omejitev tehničnih specifikacij, vsi varnostni sistemi pa so bili zmožni delovati. Faktor razpoložljivosti je bil tako 100 odstoten. V juliju 2023 je bilo uskladiščenih 4,8 m3 nizko in srednje radioaktivnih odpadkov, reka Sava pa se je zaradi delovanja NEK v juliju 2023 segrevala povprečno za 1,8 ºC in največ za 3,0 ºC od dovoljenih 3 ºC. Največja skupna dopustna letna radioaktivnost tritija v tekočinskih izpustih je 45 TBq. Od tega je delež tritija v juliju 2023 znašal 1,67 odstotka letne omejitve, njegov skupni delež v sedmih mesecih leta 2023 pa 3,67 odstotka letne omejitve. Za ostale radionuklide, katerih dopustna letna radioaktivnost je 100 GBq, je njihov delež v juliju 2023 znašal 0,0003 odstotka letne omejitve, do konca julija 2023 pa 0,0044 odstotka letne omejitve.

NEK kot skupen proizvodni objekt sicer letno pokriva približno 20 odstotkov potreb Slovenije in 16 odstotkov potreb Hrvaške po električni energiji. Z zanesljivostjo in konkurenčnostjo proizvodnje v primerjavi z ostalimi viri bistveno prispeva k ugodnemu položaju slovenskega in hrvaškega gospodarstva ter sprejemljivi ravni energetske neodvisnosti obeh držav. Komercialno je NEK začela obratovati 1. januarja 1983. Z nenehnim izpopolnjevanjem organizacije, optimizacijo delovnih procesov, stalnim usposabljanjem in tehnološko nadgradnjo pa so v zadnjih desetletjih povprečje proizvodnje s 4,5 teravatne ure zvišali na 5,6 teravatne ure. Več kot 35 let dokazujejo, da je jedrska energija zanesljiva ter okolju in podnebju prijazna, saj obratujejo stabilno in brez izpustov toplogrednih plinov. Celoten vpliv na prebivalstvo zaradi izpustov radioaktivnih snovi je omejen z dozo 50 μSv na razdalji 500 metrov od reaktorja. Ocenjen vpliv je v juliju 2023 znašal 0,12 odstotka letne omejitve oziroma do konca julija 0,69 odstotka letne omejitve.

Mare Bačnar
O avtorju