Hidro energija

Proizvodnja v SEL lani znašala več kot 355.000 MWh

V Savskih elektrarnah Ljubljana (SEL), ki poslujejo v okviru skupine Gen energija, so lani izpolnili vse pogodbene obveznosti.
Proizvodnja v SEL lani znašala več kot 355.000 MWh

Po podatkih Savskih elektrarn Ljubljana, zapisanih v Letnem poročilu 2018, je njihova skupna proizvodnja električne energije iz obnovljivih virov energije lani znašala 355.666 MWh. Kot del skupine GEN energija so izpolnili vse pogodbene obveznosti, ter uspešno, zanesljivo, varno in konkurenčno oskrbovali porabnike z električno energijo iz hidroelektrarn (HE in MHE) ter sončnih elektrarn.

Dosežena proizvodnja v HE 351,8 GWh presega načrtovano in pogodbeno dogovorjeno proizvodnjo za 9,9 % in tudi povprečno proizvodnjo v zadnjem 10 letnem obdobju (340,2 GWh). Večja proizvodnja od planirane je rezultat polne razpoložljivosti agregatov, katere osnove so v dobrem vzdrževanju in preteklih vlaganjih v povečanje energetskih parametrov ter nadpovprečne hidrologije v prvi polovici leta. S povečevanjem števila MHE se je v zadnjih letih občutno povečala tudi njihova proizvodnja, ki se je glede na preteklo leto povečala za 57%.

Uspešne obnove omogočajo stabilno proizvodnjo

Kot pojasnjuje uprava SEL, so doseženi čisti poslovni izid v letu 2018 v višini 440.544 evrov, obvladovanje stroškov in zadostna lastna sredstva omogočili uresničitev načrtovanih investicij brez zadolževanja in so dobra osnova za realizacijo s sprejetim razvojnim načrtom planiranih investicij tudi v prihodnjih letih s poudarkom na vlaganjih v izgradnjo HE na spodnji in srednji Savi ter MHE na Savi in njenih pritokih. Uspešno zaključene obnove obstoječih HE zagotavljajo stabilno proizvodnjo v prihodnjih letih in vlaganje prostih sredstev ter angažiranje strokovno usposobljenega kadra na projektih, ki bodo zagotavljali novo energijo iz obnovljivih virov pod konkurenčnimi pogoji.

Zaradi težavnega in dolgotrajnega umeščanja v prostor večjih projektov na Savi, se v zadnjih letih usmerjajo na nakupe in izgradnjo novih MHE predvsem na Savi in njenih pritokih. Tako so letos vlaganja usmerjena v izgradnjo MHE Borovlje in nakup dodatnih kapacitet. Konec leta 2019 je predviden začetek izgradnje še zadnje v verigi HE na spodnji Savi HE Mokrice, za katero so predvidena vlaganja v letu 2020 in 2021 v višini 8 milijonov evrov, napovedujejo v SEL. (mj)

povzeto po sporočilu za javnost
O avtorju