Energetika

Projekt NEDO podaljšan za leto dni

Zaradi pandemije COVID-19 časovnemu načrtu projekta ni bilo mogoče slediti.
Projekt NEDO podaljšan za leto dni

Vlada se je včeraj seznanila z informacijo o nameravanem podpisu druge spremembe Memoranduma o sodelovanju med Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo in Organizacijo za razvoj novih oblik energije in industrijske tehnologije Japonske (NEDO).

Omenjeni memorandum o sodelovanju na področju usklajenega razvoja in dejavnosti za prikaz pametnih mrež in pametnih skupnostnih sistemov, je bil podpisan 25. novembra 2016 v Ljubljani. V besedilu memoranduma je bilo predvideno, da bo memorandum učinkoval do 25. novembra 2019, vendar je bila 24. septembra 2018 podpisana sprememba memoranduma o sodelovanju, na podlagi katere učinkuje do 31. marca 2021, s čimer je bila seznanjena tudi vlada.

Izvedba demonstracijskega projekta pametnih skupnosti in pametnih omrežij pomeni nadgradnjo sodelovanja med slovenskimi in japonskimi podjetji in sodelovanja med Javno agencijo RS za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije (SPIRIT Slovenija) in Organizacijo za razvoj novih oblik energije in industrijske tehnologije Japonske (NEDO) ter Sistemskim operaterjem prenosnega elektroenergetskega omrežja (ELES).

Zaradi pandemije COVID-19 časovnemu načrtu projekta NEDO ni bilo mogoče slediti, zato je glede na načrt revizije in razporeda projekta, ob prizadevanju da bodo doseženi pričakovani rezultati projekta, treba projektno obdobje podaljšati do 31. marca 2022, so sporočili z vlade. Memorandum, ki v skladu s prvo spremembo učinkuje do 31. marca 2021, bo po podpisu druge spremembe tako učinkoval do 31. marca 2022.

Prva faza projekta NEDO se je začela v novembru 2016 in končala konec leta 2019. V tem času so bile na obstoječi infrastrukturi podjetij Elektro Celje, Elektro Maribor in Eles nameščene sodobna oprema in rešitve, ki omogočajo izvajanje naprednih funkcionalnosti in boljšo izkoriščenost obstoječe infrastrukture. Vse naprave so informacijsko povezane s centri vodenja.

Medtem ko je bila prva faza projekta usmerjena v pametna omrežja na območjih distribucijskih podjetij Elektro Celje in Elektro Maribor, je druga faza projekta, ki se je začela konec leta 2018, usmerjena v pametne skupnosti. Razvoj naprednih rešitev v tej fazi projekta bo osredotočen na učinkovito rabo energije v mestnih skupnostih in na uporabo baterijskih hranilnikov. Njihova namestitev je predvidena v Idriji, kjer obstaja več možnosti za pojav izrednih razmer, poleg tega pa bodo hranilnike postavili še v Ljubljani. V obeh primerih bodo baterije in hranilnike uporabili za sistemske rešitve, v izrednih razmerah pa bodo omogočale napajanje kritičnih uporabnikov. S področnim sistemom upravljanja energije bodo odjemalci v Idriji in Ljubljani dobili možnost vpogleda v svoj odjem, kar bo osnova za sprejetje ukrepov za zmanjšanje porabe električne energije. V Ljubljani bodo hranilniki poleg tega imeli še ključno vlogo pri dinamičnem prilagajanju proizvodnje odjemu.

Mednarodno združenje ISGAN, ki deluje v okviru mednarodne agencije za energijo, je lani projektu NEDO podelilo tudi nagrado za najboljši projekt v letu 2020.

Polona Bahun
O avtorju