Energetika

Prvi redni načrtovani remont ČHE Avče

Soške elektrarne Nova Gorica izvajajo remont agregata ČHE Avče, vzporedno pa tečejo tudi vzdrževalna dela na preostalih sklopih opreme.
Prvi redni načrtovani remont ČHE Avče

Z izvedenim remontom, ki se je začel 5. novembra lani in bo predvidoma trajal do konca letošnjega aprila, bodo v Soških elektrarnah dosegli varno in zanesljivo obratovanje do naslednjega načrtovanega remonta.

Črpalna hidroelektrarna Avče je prva tovrstna elektrarna v Sloveniji, ki obratuje od leta 2010 in po podatkih družbe SENG na leto proizvede 280 GWh električne energije. Z delovanjem omogoča bolj ekonomično izrabo vodnih virov. V času nizkih cen električne energije, ponoči in ob koncu tedna, črpalna hidroelektrarna porablja električno energijo za črpanje vode v akumulacijski bazen, v času visoke porabe in s tem visokih cen električne energije pa akumulirano vodo porablja za proizvodnjo električne energije.

Prilagodljivo obratovanje ČHE Avče

Strojnica ČHE Avče stoji na levem bregu Soče dolvodno od vasi Avče. V strojnici je nameščena glavna elektro-strojna oprema. Obstoječi akumulacijski bazen Ajba hidroelektrarne Plave se uporablja kot spodnji akumulacijski bazen za ČHE Avče, zgornji akumulacijski bazen pa je v naravni kotanji v bližini naselja Kanalski Vrh. Dolvodni tunel in tlačni cevovod povezujeta zgornji akumulacijski bazen s strojnico. Posebnost ČHE Avče je v opremljenosti z reverzibilnim agregatom (turbina-črpalka) s spremenljivo hitrostjo vrtenja. Tak tip agregata omogoča prilagodljivo obratovanje črpalne elektrarne tudi pri različni razpoložljivi moči v elektroenergetskem omrežju.

Kot je povedal Gorazd Leban, vodja projekta za izvedbo remonta ČHE Avče, je v letu 2011 prišlo do okvare na rotorju motor generatorja. Rotor so v garancijskem roku zamenjali z novim. Po zamenjavi rotorja je agregat redno obratoval, skladno z navodili proizvajalca pa je treba remont agregata izvesti po šestih do osmih letih obratovanja. V okviru remonta agregata so predvidene tudi nekatere izboljšave in odprave pomanjkljivosti, ki jih je smiselno izvesti med remontom. Nadgrajena bo tudi turbinska regulacija, v skladu z novimi zahtevami za primarno regulacijo.

»V ČHE Avče smo najprej začeli demontažo generatorja in turbine, ki je bila končana konec novembra 2018. Po planu naj bi vzdrževalna dela ter montažo gonilnika turbine in generatorja zaključili do konca marca letos. Zatem bodo sledili zagonski preizkusi, in sicer najprej na suho, v aprilu pa bodo sledili še zagonski preizkusi z vodo, ki bodo predvidoma zaključeni do konca aprila,« je dejal Gorazd Leban.

Med remontom bodo izvedli še druga dela   

Dela na agregatu obsegajo podrobnejši pregled črpalke turbine in motorja generatorja, vzbujalnega sistema, odpravo pomanjkljivosti na agregatu iz garancij, izboljšave na agregatu in nadgradnjo turbinske regulacije skladno z novimi zahtevami. Med remontom agregata bodo izvedli še posodobitev sistema vodenja, vzdrževalna dela na drugi opremi elektrarne in popravilo glavnega predturbinskega ventila. Pri slednjem gre za odpravo posledic dogodka iz januarja lani, ko je zaradi povečane količine mulja v vodi prišlo do poškodb na glavnem predturbinskem ventilu in v območju gonilnika turbine.

Remont agregata, to je črpalke turbine in motor generatorja, izvaja japonska družba Hitachi Mitsubishi Hydro Corporation. Drugi izvajalci so še ABB Švica za vzbujalni sistem, ABB Inženiring za generatorski odklopnik, HSE Invest za sistem vodenja in še nekateri drugi izvajalci s podizvajalci. Vzdrževanje tako izvaja dvajset različnih izvajalcev in podizvajalcev.

Naslednji remont predvidoma čez osem let

Kot je še pojasnil Gorazd Leban, je ocenjena vrednost remonta agregata približno 7,3 milijona evrov (investicija), drugi stroški vzdrževanja pa znašajo še okoli 450.000 evrov. Do zdaj pri izvajanju remonta ni bilo večjih zapletov, je pa obseg del nekoliko večji zaradi omenjene odprave posledic obratovanja v času lanskih januarskih visokih vod z visoko vsebnostjo mulja. Naslednji remont bo predvidoma šele čez osem let, odločitev o tem pa je stvar končne analize opravljenega dela. Interes družbe SENG in lastnika HSE seveda je, da se obdobje obratovanja ČHE Avče podaljša čim dlje do naslednjega remonta.