Energetika

Razvoj v službi celovite energetske oskrbe

V Energetiki Ljubljana pripravljajo objavo razpisa za izgradnjo plinsko-parne enote, in sicer za sklop glavne tehnološke opreme.
Razvoj v službi celovite energetske oskrbe

Razpis bo predvidoma objavljen v prvi polovici leta 2017. Glede na predvideni obseg del in dobavne roke v Energetiki Ljubljana pričakujejo, da bi lahko nova plinsko-parna enota začela poskusno obratovati v drugi polovici leta 2020. Ocenjena vrednost naložbe je okrog 117 milijonov evrov brez stroškov financiranja, tako da bo končna vrednost zaradi teh stroškov predvidoma višja še za nekaj milijonov evrov.  

Kot je povedal direktor razvojnega sektorja družbe Energetika Ljubljana Herman Janež, bodo s plinsko-parno enoto nadomestili dve premogovni enoti (1 in 2), s čimer se bo poraba premoga zmanjšala vsaj za polovico glede na sedanjo porabo. Enota 3, v kateri poleg premoga uporabljajo tudi lesne sekance, pa bo ostala v obratovanju še naprej. Z izgradnjo plinsko-parne enote bo tako Energetika Ljubljana v enoti TE-TOL še naprej proizvajala električno in toplotno energijo v visoko učinkoviti soproizvodnji, in sicer iz zemeljskega plina, premoga in lesnih sekancev.  

Glede na bodočo napoved odjema toplote v Ljubljani, za katero se predvideva, da bo zaradi ukrepov učinkovite rabe energije še naprej rahlo upadala, so se v Energetiki Ljubljana odločili, da bodo 184 MW toplotne moči zamenjali s približno 100 MW toplotne moči. Nova plinsko-parna enota je pomembna tudi z okoljskega vidika, saj bodo iz nove enote izpusti CO2 na enoto proizvoda nižji za polovico. Pri tem bodo nižje tudi emisije dušikovih in žveplovih oksidov, emisij prahu pa praktično ne bo.  

Energetika Ljubljana: Bivanju dajemu utrip  

Energetika Ljubljana je pripravila strategijo razvoja družbe za obdobje 2014 - 2024, pri kateri so se osredotočili v smeri celovite energetske oskrbe urbane ljubljanske regije. Družba je na tem področju v dveh oz. treh letih dosegla tudi rezultate, saj so dejansko začeli ponujati celovito energetsko oskrbo, kar je razvidno tudi na njihovi spletni strani Bivanju dajemo utrip, kjer je predstavljena ponudba za gospodinjske odjemalce, poslovni uporabniki oz. večji odjemalci zemeljskega plina pa so nagovorjeni individualno (www.bivanjudajemoutrip.si).  

Kmalu bo sledila tudi ponudba električne energije za poslovne odjemalce. Celovita energetska oskrba zajema oskrbo s toploto, zemeljskim plinom in električno energijo, nudijo pa tudi zanimive dodatne storitve, kot so na primer vzdrževanje toplotnih postaj, pomoč pri projektiranju priključka za plinovod ali vročevod in podobno.  

Osrednja zgodba strategije o razvoju v Energetiki Ljubljana je po sogovornikovih besedah v tem, da je v ožjem ljubljanskem območju poudarek na vročevodnem sistemu, na zgoščevanju priklopov na vročevod, na novih priklopih na vročevod. V primestnih občinah pa gre za širitev plinovodnih omrežij, kjer je za to lokalni interes. Tretji del omenjene strategije je ponudba električne energije v urbani ljubljanski regiji.  

Ponudba plina in električne energije je glede na naravo teh energentov lahko razširjena na vso Slovenijo. Omenjena razvojna strategija pa pokriva tudi druga področja dejavnosti družbe in zajema ustrezno vzdrževanje vročevodnega in plinovodnega omrežja, vzdrževanje proizvodnih virov idr.  

Razvoj in trženje delujeta usklajeno, z roko v roki  

Razvoj in trženje sta v Energetiki Ljubljana tesno povezana. Če se v razvojnem sektorju generirajo trženjske ideje, jih predajo trženju v obdelavo. Če pa ima sektor za trženje razvojne ideje, se posvetujejo z razvojnim sektorjem, kjer spremljajo tudi kazalnike na vseh področjih razvoja družbe in ugotavljajo uspešnost izvajanja strateških ciljev, akcijskih načrtov, ipd.  

Kot pravi Herman Janež, so njihova razvojna prizadevanja zastavljena v smeri celovite energetske oskrbe urbane Ljubljanske regije. S celotnim timom Energetike Ljubljana si prizadevajo, da bi vsem njihovim  uporabnikom zagotavljali celovito energetsko oskrbo in da bi le-ti bili zadovoljni z našimi storitvami.  

Energetika Ljubljana je v okviru izvajanja koncepta celovite energetske oskrbe že lani uspešno prodrla tudi na trg maloprodaje električne energije za gospodinjstva. Vendar po sogovornikovih besedah bistvo ni v vstopu na trg maloprodaje električne energije, ampak v nudenju  koncepta »vse na enem mestu«, to je v projektu, ki se bo, kot so prepričani v omenjeni družbi, še naprej razvijal. Podobno je tudi z dejavnostmi na vzdrževanju vročevodnega in plinovodnega omrežja, ki so prav tako kontinuirani projekti.  

Obnovitvena in posodobitvena dela vršnih virov  

Pomembna je tudi strategija razvoja virov, kjer gre za obnovitvena in posodobitvena dela vršnih virov ter za izgradnjo novih virov. Eden od glavnih projektov, ki se bodo začeli izvajati, je že omenjeni projekt nove plinsko-parne enote. Tako je že zaključeno delo na dveh novih vročevodnih kotlih na lokaciji v Šiški, kjer sta zgrajena dva nova vira, posodablja pa se še tretji vročevodni vir.  

Trenutno potekajo dela tudi na posodobitvi vršnih virov na enoti TE-TOL, obnovili pa so tudi parni turboagregat 2. Vsako leto so zaključeni tudi projekti na tekočem vzdrževanju omrežij, proizvodnih naprav, itn. Pomembni so tudi rezultati, ki jih dosegajo pri zmanjševanju izgub na vročevodnem omrežju.  

Ob tem je Herman Janež omenil tudi načrte na področju uvajanja pametnih omrežij, kjer upajo, da bodo uspešni na kakšnem razpisu, vsaj za del nepovratnih sredstev. V družbi računajo, da bodo dosegli še nadaljnje občutne prihranke na omrežju, med drugim naj bi v prihodnje dobivali tudi povratne informacije o stanju na toplotnih postajah in še bolj optimirali delovanje omrežja.

Miro Jakomin
O avtorju

Uporabljate starejšo različico brskalnika, katere ne podpiramo v celoti! Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov oz. si obstoječega posodobite na najnovejšo različico.