Jedrska energija

Remont NEK čez polovico

Remont Nuklearne elektrarne Krško se je prevesil v drugo polovico, ko se je že uspešno zaključila približno polovica od 30 000 aktivnosti. Dela izvajajo vsak dan 24 ur na dan, vse dni v tednu. Elektrarna bo predvidoma z obratovanjem ponovno začela prvega maja.

Remont NEK čez polovico

Za Nuklearno elektrarno Krško je že polovica letošnjega rednega remonta, ko so že uspešno zaključili približno 14 300 aktivnosti – polovico od načrtovanih 30 000. Remont je obsežen, zato ekipe delajo vse dni v tednu, 24 ur na dan, za remont pa je bilo napisanih okoli 4000 delovnih nalogov.

Po prvi fazi remonta, ki zajema zaustavitev elektrarne in priprave delovnih razmere, je trenutno v elektrarni najintenzivnejše obdobje izvajanja remontnih del, ki traja približno dva tedna. Pred koncem sledi še zadnja faza priprav na ponovni zagon.

Ob tokratnem remontu bodo zamenjali 53 gorivnih elementov, poleg tega pa bodo izvedli večje število vzdrževalnih del ter tehnoloških izboljšav, preverjali pa bodo tudi vpliv staranja na komponente, sisteme in strukture.

Tako so se že začela ostala dela v reaktorski zgradbi, kot so preventivno vzdrževanje komponent primarnega kroga – testiranje in nastavitev dveh varnostnih ventilov tlačnika, ki ščiti primarni sistem pred previsokim tlakom, zaključuje pa se tudi pregled obeh uparjalnikov, ki ga izvedejo v vsakem drugem remontu in zajame približno 50 odstotkov cevi oz. več kot 5400 cevi obeh uparjalnikov.

Program visokotlačnega izpiranja trdnih usedlin v cevnem snopu obeh uparjalnikov, so zaključili, končana je podrobna vizualna inšpekcija za ugotavljanje čistosti cevnih sten ter iskanje morebitnih tujkov v uparjalnikih.

Ena največjih vzdrževalnih nalog tokratnega remonta je bil remont glavnega generatorja, na katerem so izvedli vzdrževalna dela na rotorju in statorju, po ponovnem sestavljanju pa sledi preizkušanje tesnosti pred ponovnim zagonom.

Med 16 modifikacijami, kolikor jih zajema tokratni remont, je tudi namestitev novega toplotnega izmenjalnika sistema za hlajenje komponent. Tega so že uspešno namestili in priključili na sisteme za hlajenje komponent ter sistem varnostne oskrbovalne vode.

Katarina Prelesnik
O avtorju