Energetika

S konference NENE 2018

Prihodnja vloga jedrske energije bo odvisna predvsem od stroškovne optimizacije.
S konference NENE 2018
Drugi dan mednarodne jedrske konference Nuclear Energy for New Europe 2018 so odprli z vabljenim predavanjem kitajskega strokovnjaka dr. Leiming Shanga, ki je predstavil aktivnosti raziskovalne skupine FDS (Frontier Developments of Science). Skupina več kot 200 znanstvenikov deluje pod okriljem inštituta INETS (Institute of Nuclear Energy Safety Technology) Kitajske akademije znanosti, združuje jih vizija »Boljše jedrske tehnologije - boljše življenje.«

Inovacije v jedrski energetiki: primer IT orodja SuperMC

Predavatelj se je v svojem prispevku osredotočil na inovacije v jedrski energetiki, in sicer je predstavil napredno računalniško in programsko orodje za modeliranje in analize v jedrski energetiki, imenovano SuperMC. Uporabljajo ga za analize obstoječih jedrskih tehnologij II. in III. generacije tlačnovodnih reaktorjev ter za nevtronske analize naprednih sistemov IV. generacije, predvsem pa za analize fuzijskih elektrarn. 
Kot so v razpravi ugotavljali udeleženci konference, so z znanstveno-raziskovalnega zornega kota zanimive integrirane raziskave, v katerih raziskovalci med sabo povežejo močan fuzijski vir nevtronov in napredni raziskovalni fisijski reaktor, hlajen s tekočim svincem, ki že predstavlja jedrski reaktor IV. generacije. 

Pomen raziskovanja stroškovnih vidikov jedrskih novogradenj

Gre za analize na področju naprednih jedrskih sistemov IV. generacije, ki so koristne tudi z vidika znižanja stroškov novih jedrskih elektrarn, ki jih gradimo že danes. V tej točki se je konferenčna razprava vrnila na ugotovitve nedavno objavljene študije The Future of Nuclear Energy in a Carbon-Constrained World, ki jo je predstavil vabljeni ameriški predavatelj dr. David Petti iz Nacionalnega inženirskega in okoljskega laboratorija v Idahu. 
V študiji so se pozorno posvetili tudi razvoju naprednih jedrskih energetskih sistemov in dodani vrednosti, ki jo napovedujejo: »Napredni jedrski tehnološki sistemi zagotavljajo vrsto inovacij, ki lahko hkrati izboljšajo ekonomsko učinkovitost in dodatno nadgradijo varnostne vidike,« je v razpravi poudaril Petti in dodal, da pomembne potencialne inovacijske priložnosti izvirajo tudi zunaj kroga jedrskih sistemov in tehnologij. To so na primer napredne gradbene ali protipotresne rešitve. »S stroškovnega vidika jedrskih novogradenj so tudi ne-jedrske inovacije lahko odločilnega pomena, saj od tu izvira največji del stroškov jedrskih projektov.«

Jedrska energija in uresničevanje kriterijev trajnosti

Po besedah predsednika Društva jedrskih strokovnjakov dr. Tomaža Žagarja je stroškovna optimizacija osrednjega pomena za uresničitev prihodnje vloge jedrske energije v energijski mešanici prihodnosti. »Jedrska energija danes nadpovprečno izpolnjuje kriterije trajnosti: nizkoogljičnost in s tem povezano podnebno sprejemljivost, zanesljivost oskrbe in konkurenčnost cene,« je poudaril in dodal, je prihodnji izziv naprednih jedrskih tehnologij v tem trikotniku predvsem stroškovne narave. S tem pa je povezana tudi družbena sprejemljivost. 
Zato so v jedrski energetiki izjemno koristne celovite študije, ki na podlagi številk in dejstev podajo tehnološko in ekonomsko evalvacijo prihodnjih jedrskih tehnologij ter z njimi povezanih poslovnih modelov in modelov oblikovanja politik. MIT študija se je temu poglobljeno posvetila. Več o študiji glede prihodnosti jedrske energije lahko preberete tukaj.

Mojca Drevenšek
O avtorju