Energetika

S konference Nuclear Energy for New Europe 14

Jedrski strokovnjaki v Portorožu danes predvsem o razvoju na področju termo-hidravlike in delovanja jedrskih elektrarn.
S konference Nuclear Energy for New Europe 14
V Portorožu že 3. dan poteka 4-dnevno tradicionalno mednarodno srečanje jedrskih strokovnjakov iz znanstveno-raziskovalnih, izobraževalnih in regulatornih organizacij ter jedrske industrije – Jedrska energija za novo Evropo 2014 (www.nss.si/nene2014). Udeleženci konference danes razpravljajo predvsem o razvoju na področju termo-hidravlike in obratovanja jedrskih elektrarn. Med slovenskimi strokovnjaki, ki so oziroma bodo s svojimi prispevki nastopili danes, so predstavniki Instituta Jožef Stefan, GEN energije, ZEL-EN razvojnega centra energetike in ELES-a.
Prvi in drugi dan konference sta poleg tematskih sklopov s področij reaktorske fizike, raziskovalnih reaktorjev in ravnanja z radioaktivnimi odpadki, zaznamovali tudi vabljeni predavanji finskega strokovnjaka prof. dr. Rauna Rintamaae iz finskega tehniškega raziskovalnega središča VTT (intervju z njim si lahko preberete v zadnji številki Našega stika) in Christopheja Beharja, direktorja sektorja jedrske energije v francoski raziskovalci agenciji CEA. Tako Rintamaaa kot Behar sta v svojih prispevkih poudarila pomen jedrske energije kot pomembnega stebra dolgoročne energijske mešanice na Finskem oziroma v Franciji ter na sploh v Evropi ter izpostavila ključna področja nacionalnih raziskav in razvoja.
Rintamaa je med drugim predstavil pomen finskega nacionalnega raziskovalnega programa, ki se osredotoča predvsem na dodatne izboljšave varnosti jedrskih elektrarn (program SAFIR2014) in na ravnanje z radioaktivnimi odpadki (program KYT2014). Behar pa je v svojem prispevku poudaril tudi pomen francoskega strateškega modela upravljanja jedrskega gorivnega cikla, ki temelji na recikliranju izrabljenega goriva z namenom optimizacije izrabe virov energije na eni strani in optimizacije upravljanja z radioaktivnimi odpadki na drugi strani.
Konferenca se zaključuje jutri , njen dopoldanski del pa bo posvečen fuziji. Najprej bo o evropskih načrtih na področju razvoja fuzije kot vabljeni predavatelj spregovoril Francesco Romanelli iz britanskega JET-EFDA Culham Science Centra, sledil pa bo sklop o fuziji, v katerem bodo svoje raziskovalne dosežke predstavile kar štiri skupine raziskovalcev z Instituta Jožef Stefan.(md)
Brane Janjič
O avtorju