Energetika

S posveta Energija za učenje

V Ljubljani je včeraj potekal večdeležniški hibridni posvet Energija za učenje: Krepitev energetsko-podnebnega izobraževanja v Sloveniji, ki sta ga soorganizirala društvo ENLITE in Statistični urad RS ob podpori družbe ELES in Veleposlaništva ZDA v Ljubljani. Deležniki iz vrst odločevalcev in oblikovalcev izobraževalnih politik, profesorjev, študentov, strokovnjakov in nevladnih organizacij so razpravljali o pomenu krepitve energetske pismenosti ter predstavili primere dobrih praks formalnega in neformalnega izobraževanja za ozaveščanje mladih. 

S posveta Energija za učenje

Društvo ENLITE je uvodoma predstavilo in slavnostno zagnalo projekt ENERGUS (kratica za ENERgetsko-podnebna Gradiva in USposabljanje). Spletna zbirka oziroma digitalno orodje ENERGUS je dostopen na povezavi energus.en-lite.si, z njim pa želijo učenje in poučevanje o energetsko-podnebnih temah približati tako izobraževalcem kot tudi dijakom in študentom. Energus bo do junija letos v testni, beta fazi; preverjali in dopolnjevali ga bodo v sodelovanju z zainteresiranimi deležniki iz širšega izobraževalnega ekosistema. 

Dogodek je potekal v treh sklopih. V prvem sklopu sta Urška Zupanec (Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije) in dr. Janez Berdavs (Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo) predstavila projekt eVodnik za ozelenitev visokega šolstva, prof. dr. Marko Marhl z Univerze v Mariboru in član Strokovnega sveta RS za splošno izobraževanje pa je poudaril pomen sistemskega razmišljanja pri poučevanju o energiji, energetiki in podnebnih spremembah. 
V drugem sklopu, ki ga je uvedel izr. prof. dr. Urban Rudež s Fakultete za elektrotehniko Univerze v Ljubljani, sta sledili predstavitvi interdisciplinarnih študentskih energetskih projektov Univerze v Ljubljani (študentki Nuša Detiček in Urša Zlobec, Fakulteta za družbene vede) in Univerze v Mariboru (prof. dr. Mateja Ploj Virtič, Fakulteta za naravoslovje in matematiko). 
V tretjem sklopu so sledili štirje primeri dobrih praks za večjo učinkovitost in privlačnost izobraževanja o energetsko-podnebnih temah, ki so jih podali Garsia Kosinac, GEN Svet energije; Simona Klasinc Rozman, SURS; mag. Gregor Cerar, program Ekošole in Iva Tajnšek, ENLITE). 
Sledilo je osrednje predavanje Mary Spruill, izvršne direktorice projekta NEED (National Energy Education Development project) iz ZDA, ki je predstavila poslanstvo, aktivnosti in načrte ter izzive energetsko-podnebnega usposabljanja izobraževalcev v ZDA ter pomen vključevanja študentov in drugih mladih v soodločanje o prihodnji oskrbi z energijo. Ob zaključku dogodka so razpravljavci oblikovali sklepe in priporočila za nadaljnje aktivnosti na področju krepitve energetske pismenosti, društvo ENLITE pa je zainteresiranim še podrobneje predstavilo spletno zbirko ENERGUS.
 

Mojca Drevenšek
O avtorju