Energetika

Posvet Energija za učenje

Društvo Enlite in statistični urad Republike Slovenije organizirata 18. aprila v Ljubljani posvet namenjen krepitvi energetsko-podnebnega izobraževanja v Sloveniji.

Posvet Energija za učenje

Društvo En-lite je neprofitno društvo, ki deluje že od leta 2015, njegovo temeljno poslanstvo pa je s povezovanjem strokovnjakov ter krepitvijo njihovih glasov v javnih in medijskih razpravah krepiti energetsko-podnebno pismenost med mladimi, širšo strokovno javnostjo, oblikovalci mnenj in politik, odločevalci in drugimi zainteresiranimi deležniki. 
Del njihovih ključnih aktivnosti je tudi organizacija strokovnih posvetovanj namenjenih povečevanju energetske pismenosti in eden takšnih bo tudi bližajoči se dogodek Energija za učenje, ki so ga pripravili v sodelovanju s slovenskim statističnim uradom. Posvet je razdeljen v več sklopov, in sicer bo v prvem govora o stanju in ciljih prenove izobraževanja za trajnostni razvoj, v središču drugega bo praksa energetsko-podnebnega formalnega izobraževanja in pričakovanja mlajših generacij, v tretjem pa bodo skušali tudi s pomočjo prierov dobrih praks odgovoriti na vprašanje, kako okrepiti učinkovitost in privlačnost izobraževanja o energetsko-podnebnih temah. Osrednje predavanje na posvetu bo namenjeno predstavitvi nacionalnega projekta razvoja izobraževanja o energiji v ZDA, na srečanju pa bodo predstavili tudi spletno zbirko energetsko-podnebnih izobraževalnih gradiv, ki jo je razvilo društvo En-lite, ENERGUS.

Dogodek bo mogoče spremljati preko spleta, vsi, ki bi si ga želeli ogledati, pa morate vašo prijavo poslati najpozneje do 16. aprila na naslov info@en-lite.si. Vabljeni!
 

Brane Janjič
O avtorju