Jedrska energija

Sevalni učinki NEK stotisočkrat manjši od naravnega ozadja

Poročilo o nadzoru radioaktivnosti za leto 2023 kaže, da so bili sevalni učinki Nuklearne elektrarne Krško na prebivalce v okolici stotisočkrat manjši od naravnega ozadja. Sevalni učinki izpustov se niso povečali niti po naravni ujmi v avgustu niti ob okvari na priključnem cevovodu na reaktorsko posodo v oktobru.

Sevalni učinki NEK stotisočkrat manjši od naravnega ozadja

Neodvisni pooblaščeni izvajalci iz Slovenije in Hrvaške vsako leto natančno merijo sevalne učinke Nuklearne elektrarne Krško. V okviru programa izvajajo meritve zraka, zemlje, vode, hrane in živinske krme na več deset lokacijah.

Poročilo o nadzoru radioaktivnosti za leto 2023, ki so ga pripravili Institut Jožef Stefan, Zavod za varstvo pri delu, Institut Ruđer Bošković, MEIS ter NEK kot zavezanec, kaže, da so bili v minulem letu »sevalni vplivi elektrarne daleč pod upravno določenimi mejami ter zanemarljivi v primerjavi z naravnim sevanjem, doznimi omejitvami in avtoriziranimi mejami.«

Tako je bil prispevek vseh sevalnih učinkov NEK na prebivalce v njegovi neposredni okolici 0,000047 mSv na leto. To je stotisočkrat manj od naravnega ozadja, pišejo v poročilu, »zato lahko zaključimo, da prebivalci, ki živijo na krško-brežiškem polju, v naseljih v celotnem okrožju v okolici NEK in na robu izključitvenega območja, niso nič bolj izpostavljeni ionizirajočemu sevanju kot prebivalci drugod po Sloveniji.«

Katarina Prelesnik
O avtorju