Energetika

Slovenija in Avstrija EU komisiji predlagali spremembo načrtov za okrevanje in odpornost

Slovenija in Avstrija sta Evropski komisiji predlagali spremembe svojih načrtov za okrevanje in odpornost in vključitev novih poglavij k programu REPowerEU. Predlog Slovenije vključuje dve reformi in širitev naložbe za uresničitev ciljev REPowerEU, Avstria pa predlaga vključitev dveh novih reform, so sporočili iz Evropske komisije.   

Slovenija in Avstrija EU komisiji predlagali spremembo načrtov za okrevanje in odpornost

Reforme, ki jih predlaga Slovenija, so namenjene olajšanju rabe obnovljivih virov energije, krajšanju postopkov za izdajo dovoljenj in spodbujanju trajnostne mobilnosti. Spremembe vključujejo tudi naložbe v razogljičenje slovenske industrije, okrepitev elektrodistribucijskih omrežij ter spodbujanje trajnostne mobilnosti v javnem in zasebnem sektorju. Slovenija predlaga tudi umik nekaterih naložb iz svojega načrta, kot so prvotno predvideni ukrepi za zaščito pred poplavami. 

Zahteva Slovenije za spremembo načrta temelji na potrebi po upoštevanju zelo visoke inflacije v letu 2022 in nezmožnosti izvedbe nekaterih ukrepov v prvotno predvidenem časovnem okviru zaradi objektivnih okoliščin. Zahtevek odraža tudi popravek najvišjega zneska nepovratnih sredstev v okviru mehanizma za okrevanje in odpornost za Slovenijo navzdol, in sicer z 1,8 milijarde evrov na 1,5 milijarde evrov. Popravek je del posodobitve ključa za dodelitev nepovratnih sredstev iz mehanizma za okrevanje in odpornost iz junija 2022 in odraža razmeroma boljši gospodarski rezultat države v letih 2020 in 2021, kot je bilo prvotno predvideno. Slovenija je predlagala tudi zmanjšanje zneska posojil, s katerimi se financira njen načrt, in sicer z 0,7 milijarde evrov na 0,55 milijarde evrov, zaradi odprave nekaterih naložb, ki so bile prvotno vključene v načrt. Poleg tega je Slovenija zaprosila za prenos celotnega deleža rezerve za prilagoditev na brexit v višini 5 milijonov evrov v njen načrt za okrevanje in odpornost. Predloženi skupni spremenjeni načrt znaša tako 2,16 milijarde evrov. 
 
V Avstriji medtem predlagajo poenostavitev postopkov izdaje dovoljenj za projekte obnovljive energije ter sprejetje in izvajanje nacionalne vodikove strategije, vključno s podporno shemo za strešne sončne elektrarne ter pospeševanje investiranja v vozila brez izpustov in gradnjo polnilne infrastrukture, s čimer želijo zmanjšati izpuste toplogrednih plinov.

Predloge sprememb bo obravnavala Evropska komisija, ki bo ocenila, ali spremenjeni načrt Slovenije izpolnjuje merila za ocenjevanje iz uredbe o mehanizmu za okrevanje in odpornost, in v primeru potrditve predlagane spremembe pripravila predlog za spremenjeni izvedbeni sklep Sveta EU.

Katarina Prelesnik
O avtorju