Energetika

Slovenija podpira posodobitev Pogodbe o energetski listini

Predlagane spremembe pogodbe med drugim vključujejo zaščite naložb z dejanskimi gospodarskimi interesi, bolj pregledne postopke in nove določbe o trajnostnem razvoju.

Slovenija podpira posodobitev Pogodbe o energetski listini

Pogodba o energetski listini je večstranski trgovinski in naložbeni sporazum, ki se uporablja v energetskem sektorju. Podpisana je bila leta 1994, veljati pa je začela leta 1998. Vsebuje določbe o zaščiti naložb, trgovanju z viri energije in energenti ter njihovem tranzitu, pa tudi mehanizme reševanja sporov. Pogodba poleg tega določa okvir za mednarodno sodelovanje na energetskem področju med 54 pogodbenicami. Med podpisnicami pogodbe so EU skupaj z Euratomom in 26 državami članicami, Japonska, Švica, Turčija in večina držav Zahodnega Balkana ter nekdanje Zveze sovjetskih socialističnih republik, razen Rusije in Belorusije.
Kot so sporočili z vlade, Slovenija podpira proces posodobitve Pogodbe o energetski listini in pozdravlja rezultate, dosežene v procesu pogajanj med pogodbenicami, ki predstavljajo nujen napredek pri že zastarelih določbah pogodbe. Po mnenju Slovenije spremembe med drugim uspešno sledijo tudi mednarodnim in zakonodajnim trendom na področju rabe obnovljivih virov energije, pri čemer pa si Slovenija, kljub podpori, pridružuje pravico, da v modernizacijo sama ne vstopi in odpove sodelovanje v tej pogodbi.

Brane Janjič
O avtorju