Energetika

Slovenski elektroenergetski sistem z novo pridobitvijo

ELES je s slovesnostjo na Ljubljanskem gradu obeležil 25 let obstoja družbe in gostom predstavil posodobljen Republiški center vodenja.
Slovenski elektroenergetski sistem z novo pridobitvijo

Nov sistem vodenja SCADA/EMS je po dobrih dveh mesecih poskusnega obratovanja v celoti zaživel v septembru lani. Z njim bo ELES s še večjo zanesljivostjo izvajal svoje poslanstvo - varen, zanesljiv in neprekinjen prenos električne energije 24 ur na dan vse dni v letu na vse konce Slovenije in tudi preko naših meja.

Nov sistem vodenja SCADA/EMS temelji na moderni strojni opremi in predstavlja velik napredek tako na tehničnem področju centra vodenja kot tudi na aplikativni ravni s sodobnimi rešitvami, ki so danes sistemskim operaterjem na voljo. Z novim sistemom bo ELES lažje zagotavljal zahtevano razpoložljivost orodij, ki jih operaterji RCV in OCV potrebujejo, s tem pa bo kos spremembam, ki jih narekuje nova domača in evropska zakonodaja. 

Udeležence je uvodoma nagovoril predsednik DZ dr. Milan Brglez. Kot je dejal, se je pred stotimi leti zdelo, da je električna energija modna muha, a danes ne moremo brez nje. Ob tem pa pozabljamo, da ta ne pade z neba, ampak jo moramo proizvesti in dostaviti v naš vsakdan. Energetika je ena od hrbtenic t.i. kritične infrastrukture, zato mora država vanjo vlagati. Glede na vse izzive, ki energetiko še čakajo, je ključno sodelovanje med slovenskim elektrogospodarstvom in državo, saj bo le tako DZ evropsko zakonodajo uspešno prelil v slovensko. Energetski razvoj postavlja pred Slovenijo številne pasti, zato je ključnega pomena vse znanje, ki ga Slovenija premore, tega pa ni malo. To dokazuje tudi nov sistem vodenja, ki ga je vzpostavil ELES, je zaključil razmišljanje dr. Milan Brglez.

Nato je spregovoril direktor družbe ELES mag. Aleksander Mervar. Poudaril je, da je evropska in s tem tudi slovenska energetika pred številnimi izzivi, kot so enotni evropski trg z električno energijo, obvladovanje čezmejnih prenosnih kapacitet in obvladovanje vedno več razpršenih virov električne energije, omejeni energetski resursi in naraščanje končnih cen električne energije. Vse to izjemno otežuje pripravo Energetskega koncepta Slovenije (EKS), zato njegovi snovalci nimajo lahkega dela. Po drugi strani so različna tudi pričakovanja lokalnih okolij, okoljevarstvenih organizacij in še koga, kar pa zakonodaja ne more opredeliti. Zato pričakuje, da bodo vsi v slovenski energetiki storili vse, da bodo državi pomagali k nastanku EKS.

V nadaljevanju se je 25 let v preteklost vrnil prvi direktor Elesa mag. Ostoj Kristan ter orisal začetke družbe ELES, ki je od 2. svetovne vojne dalje preživela 16 večjih reorganizacij. Zadnja, ki je stopila v veljavo s 1. januarjem leta 1991, pa je bila predvsem posledica razpada Jugoslavije in tehnološkega razvoja.

Po uvodnih nagovorih so si udeleženci prireditve ogledali predstavitveni film o novem RCV, direktor področja obratovanja sistema v Elesu Jurij Klančnik pa je predstavil še razvoj RCV skozi leta, vlogo Elesa in prednosti novega sistema vodenja elektroenergetskega sistema SCADA/EMS v RCV. Kot je povedal, smo z uvedbo novega sistema vodenja pridobili dodatne funkcionalnosti, ki bodo omogočale lažje in preglednejše obratovanje EES, lažje spopadanje z izzivi sodobne družbe, hkrati pa smo povečali zanesljivost obratovanja. S sodobnim sistemom, kot ga imamo danes, sodimo v sam vrh sistemskih operaterjev v Evropi, na kar smo lahko izredno ponosni, je še povedal. (pb)

Video vsebina

Polona Bahun
O avtorju