Energetika

Slovensko društvo za daljinsko energetiko se je preoblikovalo

Po dvajsetih letih uspešnega delovanja Slovenskega društva za daljinsko energetiko (SDDE) le-to postalo Slovensko združenje za energetiko (SZE).
Slovensko društvo za daljinsko energetiko se je preoblikovalo

Potreba po preoblikovanju društva se je pokazala, ker so se zadnja leta v dejavnost društva vedno bolj vključevali strokovnjaki iz celotnega področja energetike. Tako je dejavnost SDDE prerasla svoje okvire, zato so v minulem letu pripravili strategijo vsebinskega preoblikovanja in preimenovanja društva. Tako je 29. novembra lani občni zbor SDDE sprejel novo organizacijsko obliko in novo ime društva. Slovensko društvo za daljinsko energetiko SDDE se je preimenovalo v Slovensko združenje za energetiko SZE.

Organizacijska struktura SZE temelji na štirih sekcijah, in sicer Proizvodnja, Prenos in distribucija toplote ter plina, Raba energije ter Temeljna in aplikativna znanja. S takšno organizacijo pokrivajo celotno verigo energetske oskrbe s podporo temeljnih in aplikativnih znanj. S poudarkom na energetski učinkovitosti in prednostni izrabi obnovljivih virov energije v vseh členih verige energetske oskrbe zagotavljajo horizontalno povezavo vseh sekcij.

Polona Bahun
O avtorju