Energetika

Slovesno odprli obnovljeno MHE Goričane

Po zaslugi dobrega sodelovanja SEL, Papirnice Goričane in občine Medvode se dolgoletna tradicija proizvodnje električne energije na tem mestu nadaljuje.
Slovesno odprli obnovljeno MHE Goričane

Obnovitvena dela na MHE Goričane, ki je z nespremenjeno primarno opremo obratovala vse od leta 1931, so se začela v letu 2015. Ker je bila oprema zastarela in s slabim izkoristkom, je bila potrebna temeljita obnova, ki je zajemala zamenjavo vse elektro, strojne opreme in hidromehanske opreme ter izgradnjo vseh novih gradbenih objektov. Glavnina del se je zaključila marca letos, avgusta so uspešno izvedli tehnični pregled objekta, uporabno dovoljenje pa pridobili pretekli mesec. S prenovo, katere vrednost znaša 2,1 milijona evrov, so doseženi vsi začrtani cilji, to je popolnoma avtomatizirana elektrarna, daljinsko vodena iz centra vodenja SEL v Medvodah, ki je vključena na distribucijsko omrežje Elektra Gorenjska.

Kot je ob odprtju dejal direktor Savskih elektrarn Ljubljana (SEL) Drago Polak, je vodenje zahtevnega projekta peljala investicijska skupina SEL, pod vodstvom inženirja Romana Modica, za izvajanje aktivnosti realizacije projekta pa so skrbeli delavci enote Medvode, ki bodo v bodoče skrbeli za njeno zanesljivo obratovanje in vzdrževanje. Da je bila obnova končana v zastavljenih časovnih in finančnih okvirih, gre zasluga tudi vodstvu Papirnice Goričane, ki je SEL dala možnost povečanja njihove osnovne dejavnosti, in trdni podpori in sodelovanju občine Medvode, ki je v tem projektu prepoznala koristi porabnikov električne energije na tem območju. Pri projektu je bilo angažirano slovensko znanje in delo, saj so sodelovale družbe za projektiranje, izvedbo gradbenih del ter dobave in montaže elektro, strojne in hidromehanske opreme. Drago Polak je izpostavil še, da prenovljena MHE Goričane sicer predstavlja majhen kamen v mozaiku obnovljivih virov energije, a povečana moč z 200 na 320 kW ter proizvodnja 2100 MWh električne energije letno zagotavlja oskrbo približno 600 gospodinjstev.

Župan občine Medvode Nejc Smole se je zahvalil vsem, ki so v tem projektu prepoznali izziv in kakor koli pomagali k uspešnemu zaključku. Ob tej priložnosti je zaželel, da bi bila Sora vedno ravno prav močna oziroma, da bi bilo na lopaticah turbine vedno ravno prav vode. Ne premalo, da ne bi delala škode SEL in ne preveč, da ne bi povzročala škode občanom Medvod.

Video vsebina

Polona Bahun
O avtorju

Uporabljate starejšo različico brskalnika, katere ne podpiramo v celoti! Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov oz. si obstoječega posodobite na najnovejšo različico.