Hidro energija

Spodbudna proizvodnja SEL v prvih osmih mesecih leta 2016

Skupna proizvodnja električne energije v SEL je v tem obdobju v hidroelektrarnah znašala 243 GWh, kar je 122 % od načrtovanih 200 GWh.
Spodbudna proizvodnja SEL v prvih osmih mesecih leta 2016

»Za primerjavo lahko rečemo, da smo lani v enakem obdobju proizvedli le 170 GWh, kar je bilo 15 % pod planom oz le 70% letošnjih količin. Razlika gre na račun vodnatosti, ki je bila letos nekoliko nad, lani pa pod povprečjem,« je pojasnil vodja službe obratovanja Mitja Dušak, iz Savskih elektrarn Ljubljana.  

V malih hidroelektrarnah je skupna letna proizvodnja znašala 304 MWh in je bila 22 % pod načrtovano za male hidroelektrarne, ki obratujejo. Obenem je to precej manj kot lani, ker je zaradi obnove ves čas zaustavljena MHE Goričane.  

V sončnih elektrarnah je bilo skupaj proizvedeno 453 MWh, kar je 2 % pod načrtovano proizvodnjo in 53 MWh manj kot lani. Običajno je sončna proizvodnja nižja v bolj vodnatih obdobjih in obratno.  

Vse male elektrarne v Savskih elektrarnah Ljubljana so v prvih 8 mesecih 2016 proizvedle 772 MWh oziroma 87 % od načrtovanih 886 MWh, je še pojasnil Mitja Dušak.