Energetika

Sprejeta uredba o samooskrbi z električno energijo

Največja nazivna moč naprave za samooskrbo je 11 kVA, največja skupna nazivna moč naprav v koledarskem letu pa znaša 10 MVA.  
Sprejeta uredba o samooskrbi z električno energijo

Vlada je izdala Uredbo o samooskrbi z električno energijo iz  obnovljivih virov energije, ki omogoča
gospodinjskim in malim poslovnim odjemalcem samooskrbo z električno energijo iz OVE na podlagi neto merjenja. To pomeni, da bodo lastniki naprav za samooskrbo imeli obračunano porabo električne energije ob zaključku koledarskega leta, in sicer na način, da se bo upoštevala razlika med dovedeno in odvedeno električno energijo.

Postavitev in priklop naprave za samooskrbo na notranjo nizkonapetostno inštalacijo stavbe je prvenstveno namenjena pokrivanju lastnih potreb po električni energiji na letni ravni in ne proizvajanje viškov energije oziroma prodaja proizvedene elektrike. V primeru, da lastnik naprave z lastno proizvodnjo ne bo ne pokrival vseh svojih potreb, bo manjkajočo energijo moral kupiti. V primeru presežkov pa bo te podaril dobavitelju električne energije (trgovcu). Ker tako ne bo prodaje električne energije, tudi ni potrebe po registraciji fizičnih oseb za opravljanje dejavnosti, saj v primeru samooskrbe ne gre za opravljanje pridobitne dejavnosti.

Poleg Uredbe o samooskrbi z električno energijo iz  obnovljivih virov energije bo sprejet tudi Pravilnik o tehničnih zahtevah naprav za samooskrbo z električno energijo iz OVE, ki bo predpisal določene varnostne zahteve za te naprave, da bo zagotovljena zaščita ljudi, živali in premoženja pred nevarnostmi, ki izhajajo iz same naprave in pred nevarnostni, ki jih lahko povzročijo zunanji vplivi na napravo.

Kot navajajo v vladi, bodo pozitivni učinki uvedbe tega ukrepa večplastni. Poleg znižanja računov za električno energijo gospodinjstvom in malim poslovnim odjemalcem, ki se bodo samooskrbovali, gre v tem primeru za pridobivanje električne energije iz OVE. S tem bodo samooskrbovalci prispevali tudi k zavezam Slovenije k trajnostnemu razvoju, zmanjševanju energetske odvisnosti in zmanjševanju izpustov CO2..

Omenjeni ukrep tudi ne bo obremenjeval podporne sheme za OVE in SPTE, proizvodnja in poraba električne energije na lokalni ravni pa bo hkrati razbremenila visokonapetostno in srednjenapetostno omrežje in s tem zmanjšala izgube prenosa. V Vladi si ob tem obetajo tudi razvoj domače industrije, zlasti fotovoltaike, in s tem tudi nova delovna mesta (industrija, krovci električarji, monterji, inženirji, administracija).

S sprejemom uredbe Slovenija tudi sledi smernicam Evropske komisije glede transformacije energetskega sistema. (bj)

Brane Janjič
O avtorju