Energetika

Za vključitev v sistem z letnim netiranjem čas le še do konca leta

Odgovorni investitorje pozivajo naj pravočasno uredijo vse potrebno, da se bodo lahko registrirali kot končni odjemalci s samooskrbo.

Za vključitev v sistem z letnim netiranjem čas le še do konca leta

Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo investitorje v obnovljive vire obvešča, da se s koncem leta 2024 izteka rok za vključitev v sistem samooskrbe z letnim netiranjem (»net metering«), zato investitorje opozarjajo na predpisane roke in obveznosti, ki jih morajo izpolniti, da bi se lahko vključili v ta sistem. Zaradi izredno povečanega obsega nameravanih investicij v sončne elektrarne na ministrstvu namreč pričakujejo podaljšan odzivni čas pri elektrooperaterjih in pri izvajalcih. 
Tisti, ki bodo želeli vstopiti v sistem z letnim netiranjem do konca letošnjega leta, morajo izpolniti dva pogoja, in sicer je moral odjemalec elektrooperaterju podati vlogo za soglasje za priključitev naprave za samooskrbo do vključno 31. decembra 2023 ter drugič, elektrooperater ga mora do vključno 31. decembra 2024 registrirati kot končnega odjemalca s samooskrbo. Preden pa se investitor lahko registrira pri elektrooperaterju kot končni odjemalec s samooskrbo, mora imeti soglasje za priključitev za samooskrbo, postavljeno napravo za samooskrbo, sklenjeno pogodbo o samooskrbi z dobaviteljem električne energije in priklopljeno napravo s strani elektrodistributerja. Brez vsega naštetega namreč registracija ne bo možna.

Iz ministrstva ob tem še sporočajo, da je bil porast vlog za izdajo soglasja za priključitev ob koncu leta 2023 izjemen, saj je bilo v januarju 2023 vloženih 1.800, v decembru pa kar 14.000 tovrstnih vlog. Elektrooperaterji vlagajo velike napore v to, da bi vloge rešili čimprej in čim hitreje izvedli priklope, vendar lahko realno pričakujemo, da bo prihajalo tudi do zamud. Ravno tako bo zaradi povečanega povpraševanja lahko prihajalo do zamud pri izvajalcih, ki postavljajo naprave za samooskrbo.
 

Brane Janjič
O avtorju