Energetika

Sprememba evropske direktive o jedrski varnosti

Stabilno zakonodajno okolje je ključ do zagotavljanja visoke ravni jedrske varnosti v EU.
Sprememba evropske direktive o jedrski varnosti
Evropski poslanci so pred kratkim sprejeli Poročilo o spremembi Direktive o jedrski varnosti jedrskih objektov. Z dopolnitvami obstoječe direktive so poslanci vzpostavili dodatne evropske zahteve za visoko stopnjo jedrske varnosti na podlagi rezultatov stresnih testov, ki so bili opravljeni v vseh evropskih jedrskih elektrarnah po nesreči v Fukušimi. Ti so namreč pokazali, kako zelo pomembni so za jedrsko varnost močni, neodvisni in strokovno verodostojni regulativni organi in to je eden od poudarkov spremenjene direktive. Poleg tega je ključna novost predloga uvedba dveh dodatnih varnostnih pregledov, ki naj se začneta izvajati poleg že obstoječih varnostnih pregledov jedrskih objektov s strani nosilcev licenc. Prvi izmed dveh novih pregledov zahteva od nacionalnih regulativnih organov, da izvajajo redne preglede nacionalnih zakonodajnih okvirov na področju jedrske varnosti, druga novost pa so tematski varnostni pregledi.
Predlog med drugim vsebuje tudi določila za hitrejšo informiranost javnosti v primeru nesreče, jasnejše definicije ključnih pojmov in temeljnih načel jedrske varnosti, natančnejša določila glede izvajanja varnostnega cilja za jedrske objekte ter pripravljenost in odzivanje na izredne razmere na lokaciji objekta.
Predlog spremembe Direktive o jedrski varnosti je Evropska komisija sicer pripravila kot odziv na nesrečo v japonski jedrski elektrarni Fukušima in na obremenilne teste, ki so bili v Evropski uniji ter širše izvedeni po tej nesreči. Testi so med drugim pokazali, da v različnih državah članicah Unije veljajo različni ukrepi na področju jedrske varnosti. Evropska komisija se je zato odločila, da pregleda dosedanja pravila na ravni EU in predlaga izboljšave trenutne zakonodaje.
»Nesreča v Fukušimi nas je opomnila na pomembno vlogo varnostne kulture na področju jedrske energije v sodobnih družbah. Ponovno se je pokazalo, da jedrska tehnologija sama po sebi ni nevarna, temveč da se grožnja pokaže, ko ljudje ne delujejo skladno z najvišjimi jedrskimi standardi. Za politike ta nesreča predstavlja opomin, kako pomembno vlogo za vzdrževanje ravni jedrske varnosti igrajo dobro izobraženi kadri. Evropska unija je hitro reagirala na nesrečo v Fukušimi in izvedla stresne teste vseh jedrskih elektrarn v Uniji in širše. Rezultati testov so se pokazali na treh ravneh: priporočila za operativni del posameznih jedrskih objektov, priporočila za nacionalne regulatorje in zahteva po nadgradnji obstoječe evropske zakonodaje na področju jedrske varnosti. Stabilno zakonodajno okolje je ključno, da lahko zagotovimo močne in neodvisne nacionalne regulativne organe.
Mnenje Evropskega parlamenta je dober dokument, ki vsebuje jasna določila o odgovornostih posameznih akterjev na področju jedrske varnosti. Poslanci zahtevamo, da lastniki licenc spoštujejo najvišje standarde ter institucionalni okvir na več ravneh. Pri tem pa morajo spoštovati tudi vloge različnih akterjev na področju jedrske varnosti. Ne nazadnje vzpostavljamo tudi skupen okvir za varnostne preglede jedrskih objektov,« je po sprejemu dokumenta povedala poročevalka za spremembo Direktive o jedrski varnosti jedrskih objektov dr. Romana Jordan. (bj)
Brane Janjič
O avtorju