Energetika

Stavka popolnoma nepotrebna

Na današnji novinarski konferenci so direktorji družb ELES, SODO, HSE, Gen energija, Borzen in Energetika Ljubljana predstavili svoja stališča o napovedani stavki v elektrogospodarstvu.
Stavka popolnoma nepotrebna

Direktor družbe ELES mag. Aleksander Mervar je pojasnil vlogo in ukrepe, ki jih bo ELES izpolnjeval v času napovedane stavke. Kot je dejal, zakonodaja Elesu nalaga, da mora oceniti, ali lahko pride do motenj v elektroenergetskem omrežju. V družbi ELES, glede na predhodne analize pretokov moči in obremenitev v omrežju, zmožnosti zagotavljanja sistemskih storitev, možnosti uvoza električne energije za pokrivanje potreb po električni energiji ter možnosti pomoči s strani tujih sistemskih operaterjev ocenjujejo, da bi prenosni sistem v Sloveniji še vedno deloval. Je pa izredno težko napovedati, kako se bodo spreminjale razmere v obratovanju v času stavke, saj trenutno še nimajo natančnih informacij, kako bo potekalo omejevanje proizvodnje v času stavke. Ob tem je Aleksander Mervar poudaril, da zakonodaja proizvajalcem nalaga, da morajo zagotavljati tiste vitalne sistemske storitve, ki so potrebne za zanesljivo obratovanje elektroenergetskega sistema. To pomeni, da morajo proizvodne enote obratovati, torej ni bojazni, da bi komur koli odklopili elektriko. Slovenski končni porabnik električne energije torej ne sme občutiti posledic stavke, niti z vidika prekinitve dobave električne energije niti z vidika višjih cen uvožene električne energije.

Direktor družbe SODO mag. Matjaž Vodušek je povedal, da je družba SODO vsa distribucijska podjetja pozvala, da skladno z zakonodajo v času napovedane stavke organizirajo izvajanje storitev tako, da bo zagotovljena obratovalna pripravljenost objektov, omrežij in naprav. Hkrati pa pričakujejo, da  jih bodo sproti obveščali o morebitnih motnjah izvajanja storitev ter vplivu na kakovost oskrbe z električno energijo pri uporabnikih. Kot je še dejal, so pred energetiko veliko večji izzivi, na primer uvajanje novih tehnologij, zato bi morali svojo energijo usmeriti v te izzive in ne v stavko.

Direktor družbe HSE Blaž Košorok je izpostavil, da je slovenska energetika z vidika proizvodnih objektov v skupini HSE v dobri kondiciji, z dobrim moštvom in velikim znanjem. Praktično so vse hidroelektrarne obnovljene in ni potreb po novih investicijah. Imamo nov blok, TEŠ, ki obratuje. Prav tako delavcem v skupini ni bila kršena nobena ekonomska in socialna pravica iz dela in jim je socialna varnost zagotovljena, zato po mnenju Blaža Košoroka ni nobene potrebe po stavki. Tudi čas stavke je neprimeren, sploh pa so stavkovne zahteve naperjene proti napačnemu. Vlada namreč ni delodajalec. Presoditi je treba primernost, nujnost in sorazmernost te stavke. Po njegovih besedah smo že imeli dve tovrstni stavki, ki pa sta se obe izkazali za nezakoniti in tudi tokrat se lahko upravičeno vprašamo, ali je stavka zakonita. Kot je znano v HSE potekajo postopki reorganizacije in racionalizacije in bodo potekali tudi naprej v dogovoru s socialnimi partnerji. Slovenska energetika se bo pač morala spremeniti in se že spreminja. Kot je poudaril, bodo kakršno koli omejevanje proizvodnje sankcionirali. Ostro pa je nastopil proti SDE, saj je dejal, da so stavkovne zahteve takšne, ki jih ne more nihče izpolniti, škoda zaradi stavke pa se lahko meri v milijonih.    

Da je slovenska energetika trenutno v izjemno zahtevnem času, ko tržne cene energije na veleprodajnih trgih nenehno padajo, cene električne energije za končne porabnike pa zaradi različnih energetskih politik evropskih držav temu ne sledijo in se jim ne prilagajajo, je povedal generalni direktor družbe GEN energija Martin Novšak. Gen energija se tem razmeram prilagaja z investicijsko dejavnostjo, s stroški storitev, vzdrževalnimi stroški, stroški materialov, pa tudi s stroški dela. Po njegovem mnenju trenutno pravih razlogov za stavko ni, obstaja pa potreba po dialogu in iskanju rešitev.

Direktor proizvodnje v Energetiki Ljubljana Igor Bole je izpostavil, da je obveza vseh proizvajalcev električne energije, torej tudi Energetike Ljubljana oziroma TE-TOL kot enote v okviru Energetike Ljubljana v času stavke zagotavljati varno, učinkovito in zanesljivo proizvodnjo. Prav tako pa seveda tudi varno, učinkovito in zanesljivo oskrbo njenih uporabnikov. Imajo tudi obvezo dogovorjenih količin dobave toplote mestu Ljubljana. Zato si ne predstavlja, da bi prišlo do kakršnih koli prekinitev dobave oziroma do manjše proizvodnje.

Borzen kot operater trga z električno energijo bo tudi v času stavke svoje naloge opravljal nemoteno in skladno z veljavno zakonodajo, za kar so sprejeli tudi ustrezne ukrepe, zato ni pričakovati, da bi delo zastalo, pa je ob koncu dejal direktor družbe dr. Karlo Peršolja.

Video vsebina

Polona Bahun
O avtorju