Energetika

Stekel projekt FutureFlow

Včeraj so se na prvem delovnem sestanku zbrali partnerji v projektu.
Stekel projekt FutureFlow

Mednarodni projekt s področja pametnih omrežij v celoti financira Evropska komisija iz evropskega programa Obzorje 2020.

V projektu, ki ga vodi ELES, sodeluje 12 partnerjev iz osmih evropskih držav. Med njimi so štirje sistemski operaterji - poleg slovenskega še avstrijski, madžarski in romunski, raziskovalne ustanove (med drugim EIMV), tehnološke družbe in dva trgovca, to sta Gen-I in Elektro energija.

Štiriletni projekt, v vrednosti 13 milijonov evrov, bo razširil področje delovanja tako imenovane sekundarne regulacije frekvence iz proizvodnje tudi na odjem in omogočil mednarodno izvajanje takšne dejavnosti. V prihodnosti bodo v sekundarno regulacijo tako vključeni prenosni operater, trgovci in nekateri večji odjemalci in proizvajalci električne energije.

Vključeni odjemalci se zavežejo, da bodo svoj odjem ves čas prilagajali zahtevi operaterja, kar je tudi bistvena razlika do tako imenovane terciarne regulacije, pri kateri so odjemalci večino pogodbenega časa v stanju pripravljenosti, operater pa izda zahtevek za prilagajanje odjema v primeru večjega izpada proizvodnje v sistemu.

Celotna rešitev projekta FutureFlow bo edinstvena in bo zagotavljala sistemske storitve najvišje kakovosti iz alternativnih virov rezerve, to pomeni iz vodenja odjema in razpršene proizvodnje.

V projektu bodo iskali rešitve za vključitev najbolj zahtevnih, alternativnih virov rezerve. Omogočili bodo organizacijsko in tehnično delovanje regulacije. V okviru projekta bodo razvili pilotne platforme, na katerih bodo najprej z raziskavami razvili tehnologije, poslovne modele in regulatorne mehanizme. Te tri gradnike bodo vgradili v dve pilotni platformi, na njiju bodo izvajali pilotne teste s pilotnimi scenariji. Namen projekta je razviti metodologijo od začetka do testne faze. Potem sledi faza diseminacije, pri kateri bodo razširili rezultate po evropskih državah. (pb)

Polona Bahun
O avtorju