Energetika

Steklo javno posvetovanje o energijskih nalepkah

Zainteresirane javnosti svoje mnenje lahko posredujejo do 7. maja.
Steklo javno posvetovanje o energijskih nalepkah

Evropska komisija je začela javno posvetovanje o okoljsko primerni zasnovi in označevanju z energijskimi nalepkami za hladilnike, pomivalne stroje, pralne stroje, televizorje, računalnike in sijalke (vključno s prevrednotenjem energijskih nalepk za navedene izdelke). Rezultate javnega posvetovanja bo komisija uporabila za oceno stanja in pripravo predpisov o vsaki posamezni skupini proizvodov. Ti bodo pripravljeni v skladu s členom uredbe o označevanju z energijskimi nalepkami in delovnim načrtom za okoljsko primerno zasnovo 2016-2019.

EU je določila okoljsko primerno zasnovo in zahteve za označevanje z energijskimi nalepkami za hladilnike, pomivalne stroje, pralne stroje in pralno-sušilne stroje, televizorje, računalnike ter električne sijalke in svetilke, ki se uporabljajo v vseh držav članicah, s čimer so ustvarjeni enaki konkurenčni pogoji za proizvajalce in s čimer se potrošnikom omogoča, da primerjajo izdelke po vsej EU.

Komisija v okviru tekočih pregledov teh zahtev želi preučiti stališča in pripombe posameznikov in organizacij, ki jih navedeni ukrepi zanimajo. Zlasti so zaželeni odgovori splošne javnosti, javnih organov, podjetij in drugih nevladnih organizacij.
Pred javnim posvetovanjem so bila opravljena številna tehnična posvetovanja z zadevno panogo, strokovnjaki iz držav članic in drugimi organizacijami, prav tako pa so bile objavljene pripravljalne študije.

Označevanje z energijskimi nalepkami kupcem omogoča, da se za izdelek odločijo tudi na podlagi tega, koliko energije izdelek porabi. Da bi izboljšali učinkovitost energijskih nalepk, želijo na Komisiji posodobiti označevanje z njimi, da se lahko kupcem zagotovijo primerljive informacije o energijski učinkovitosti izdelkov.

Zainteresirane javnosti svoje mnenje do 7. maja lahko izrazijo s pomočjo vprašalnika, ki je v slovenskem jeziku dostopen na tej povezavi.

Polona Bahun
O avtorju