Energetika

TE-TOL nadgradil svoj mobilni portal

Na mobilnem portalu TE-TOL lahko odslej spremljate tudi dejanski vpliv obratovanja TE-TOL na kakovost zraka v Ljubljani.
TE-TOL nadgradil svoj mobilni portal

Na mobilnem portalu (m.te-tol.si) že lahko spremljate meritve izpustov žveplovega dioksida (SO2), dušikovih oksidov (NOx), prahu in ogljikovega monoksida (CO) v zrak (emisije). TE-TOL je sedaj svoj portal nadgradil še z meritvami kakovosti zunanjega zraka (imisije), vključno s 48-urno napovedjo širjenja onesnaženosti zraka kot posledice obratovanja TE-TOL.

S tem je TE-TOL obstoječemu sklopu mobilnih informacij dodal še dodatno vsebinsko vrednost, ki omogoča vsem javnostim, še posebej pa prebivalcem Ljubljane, da na preprost način pridobijo celovito informacijo o dejanskem vplivu TE-TOL na kakovost zraka in s tem na okolje, v katerem živijo. (pb)  

Več na: www.te-tol.si

Polona Bahun
O avtorju