Energetika

Tovrstni obiski pripomorejo k pravim odločitvam

ELES so danes obiskali člani Odbora za infrastrukturo, okolje in prostor.
Tovrstni obiski pripomorejo k pravim odločitvam

Obisk je bil namenjen seznanitvi članov odbora z delom najpomembnejših igralcev v slovenskem elektrogospodarstvu, saj se, po besedah predsednika odbora Igorja Zoriča, člani odbora lahko na takšen način dodobra seznanijo s konkretnimi vprašanji, ki jih srečujejo v naši zakonodaji na področju energetske infrastrukture.

Direktor družbe ELES Aleksander Mervar je zbranim tako predstavil poslanstvo sistemskega operaterja prenosnega omrežja, ki je varno, zanesljivo in učinkovito obratovanje in vzdrževanje prenosnega elektroenergetskega sistema RS. Velik poudarek pa je bil tudi na predstavitvi organiziranosti trga z električno energijo v Republiki Sloveniji in osnutku Energetskega koncepta RS.

Govora je bilo tudi o Elesovem uspešnem črpanju sredstev iz finančne evropske perspektive 2014-2020, saj mu je za pet projektov uspelo pridobiti sredstva v skupnem znesku 3,3 milijona evrov. Odprt pa je še skupni projekt s hrvaškim sistemskim operaterjem HOPS - Sincro.grid, vrednim 100 milijonov evrov. Rezultat bo znan v prihodnjem letu.

Srečanje je bilo namenjeno tudi predstavitvi pomena sodelovanja družbe ELES z drugimi evropskimi operaterji prenosnih omrežij. Elesovi strokovnjaki so namreč člani kar 92-ih delovnih skupin in drugih organov mednarodnih organizacij in združenj.

Med strateškimi investicijami družbe ELES je direktor družbe izpostavil prednostni evropski oziroma PCI projekt, in sicer povezavo s sosednjo Madžarsko po 2x400 kV daljnovodu Cirkovce-Pince, med pomembne projekte pa je uvrstil tudi projekte pametnih omrežij, ki so ključni za dolgoročni razvoj prenosnega omrežja RS in povečevanje njegovih potreb.

Ob koncu je Aleksander Mervar predstavil še stališče družbe ELES do osnutka Energetskega koncepta Slovenije (EKS). Kot ključni problem je izpostavil, da navedene ključne točke, usmeritve in cilji na nek način že vnaprej določajo vizijo razvoja in energetskega koncepta Slovenije, kar je zanj nesprejemljivo. Kot je dejal, je vprašanje razvoja obstoječih in novih tehnologij ključno za pripravo EKS, zato bo potrebno identificirati, katere tehnologije so in bodo na razpolago ter nato iz tega nabora izbrati za Slovenijo najprimernejše. Pri tem pa upoštevati narodno gospodarske učinke. (pb)

Polona Bahun
O avtorju