Energetika

Učenci osnovnih šol na obisku v TE Brestanica

Konec novembra je Termoelektrarno Brestanico obiskalo 9 učencev iz različnih posavskih osnovnih šol. 
Učenci osnovnih šol na obisku v TE Brestanica

Obisk učencev je potekal 27. novembra v okviru programa Tabor poklicev, ki ga je pripravil Mladinski center Krško.

Kot je zapisano na spletni strani TEB, so jim v TE Brestanica na kratko predstavili podjetje, nato so si ogledali procese dela v delavnicah, seznanili pa so jih tudi z nekaterimi tehničnimi poklici.  

Program Tabor poklicev je bil namenjen učencem 8. in 9. razredov osnovnih šol v Posavju z namenom lažjega in bolj kakovostnega poklicnega usmerjanja. Glavni cilj tabora je bil približati učencem manj pogoste, deficitarne poklice. Mladi so na tak način spoznavali pojme kompetence in veščine, se učili načrtovati lastno učno pot, spoznavali svojo kreativnost ter obiskali nekatera podjetja.  

Mladi si želijo celostnih informacij glede poklicev  

Ideja za omenjeni tabor je nastala na podlagi predhodnih projektov Mreže MaMa in Mladinskega centra Krško. Mladi so med drugim izrazili potrebo po celostnih informacijah, ki jim bodo v pomoč pri odločanju za izbor poklica in načrtovanju kariere.  

Na podlagi njihovih pobud je bil tako zasnovan pilotni poklicni tabor, kjer so mladim na neformalen način, z uporabo metode neformalnega in izkustvenega učenja, predstavili korake, ki so pomembni za načrtovanje poklicne in karierne poti. (mj)