Energetika

Uprava GEN-I uspešno zaključila petletni mandat

Imenovanje nove še v teku.

Uprava GEN-I uspešno zaključila petletni mandat

Upravi družbe GEN-I je s 17. novembrom potekel petletni mandat. Ker se lastniki še niso uspeli uskladiti glede novega vodstva podjetja v naslednjih petih letih, bo o članih uprave družbe GEN-I do uskladitve lastnikov odločalo sodišče. Do sodnega imenovanja začasne uprave ali sklenitve dogovora med lastniki družba GEN-I posluje in podpisuje vse dokumente po pooblastilih. Pooblastila za podpisovanje večine poslov, ki se nanašajo na redno poslovanje, so v obdobju do imenovanja nove uprave dobili direktorji področij. S tem bo v prehodnem obdobju zagotovljena kontinuiteta izredno uspešnega poslovanja v letu 2021. 

Skupina GEN-I je namreć prvih deset letošnjih mesecev zaključila rekordno, saj ji je uspelo ustavriti kar 2,5 milijarde evrov prihodkov in ob tem 70,9 milijonov evrov poslovnega izida iz poslovanja (EBIT) ter 57,5 milijonov evrov čistega dobička, s čimer je za 40,6 milijona evrov presegla načrtovan čisti poslovni izid za celotno leto 2021. Presežna dobičkonosnost pozitivno vpliva tudi na donos na lastniški kapital (ROE), ki v omenjenem obdobju znaša preko 43 odstotkov in za približno 33-odstotnih točk presega zahtevano donosnost s strani upravljavca kapitalskih naložb države SDH.

Vsi tekoči procesi in dejavnosti Skupine GEN-I bodo tudi v prihodnjem obdobju tekli nemoteno, saj so se pravočasno odzvali ter prilagodili trenutnim tržnim razmeram. Kot poudarjajo v GEN-I, bodo tudi v prihodnje z inovativnimi pristopi sodelovali pri razvoju mednarodnega energetskega trga, delali dobro za svoje odjemalce, zaposlene in družbo na sploh. Z lastnim zgledom bodo še naprej vodilni promotor zelene preobrazbe in brezogljične prihodnosti, so še zapisali na spletni strani. 

Vladimir Habjan
Vladimir Habjan
O avtorju

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Uporabljate starejšo različico brskalnika, katere ne podpiramo v celoti! Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov oz. si obstoječega posodobite na najnovejšo različico.