e-mobilnost

Ustanovljena evropska akademija za baterije

V Bruslju je potekalo šesto srečanje na visoki ravni evropskega zavezništva za baterije, na katerem so razpravljali o napredku pri razvoju vrednostne verige baterij v Evropi in obravnavali najbolj pereče izzive v prihodnosti. Evropska komisija je na srečanju predstavila tudi prednostna področja dela zavezništva za baterije v letu 2022.

Ustanovljena evropska akademija za baterije

Kot ugotavljajo, je EU kljub pandemiji in znatnim motnjam v oskrbi dosegla nadaljnji napredek pri vzpostavljanju inovativne, trajnostne in globalno konkurenčne vrednostne verige baterij. V državah članicah EU razvija 111 velikih projektov na področju baterij, pri čemer skupna raven naložb vzdolž celotne vrednostne verige znaša 127 milijard evrov.

Ob robu srečanja je bila z namenom izboljšanja znanj in spretnosti v hitro rastočem evropskem ekosistemu baterij ustanovljena tudi evropska akademija za baterije. Evropska komisija bo s podpisom pisma o nameri med Evropskim inštitutom za inovacije in tehnologijo ter EIT InnoEnergy podprla akademijo z nepovratnimi sredstvi v višini desetih milijonov evrov v okviru REACT-EU. Namen akademije je učinkovito usklajevati prizadevanja za preusposabljanje in izpopolnjevanje na evropski ravni ter zagotoviti takojšnjo uvedbo visokokakovostnega usposabljanja v vseh državah članicah. Akademija je del programa znanj in spretnosti EU ter pakta za znanja in spretnosti. Predstavlja oprijemljiv prispevek EU k zadovoljevanju povpraševanja po 800 tisoč delavcih, ki se bodo morali do leta 2025 prekvalificirati ali izpopolniti v industriji baterij.

Evropska komisija je na srečanju predstavila tudi prednostna področja za ukrepanje v letu 2022, in sicer: hitro sprejetje predloga Evropske komisije za uredbo o trajnostnih baterijah; nadaljnja diverzifikacija virov surovin za baterije v sodelovanju s trgovinskimi partnerskimi državami, bogatimi z minerali;
racionalizacija postopkov izdajanja dovoljenj za projekte na področju surovin za baterije v državah članicah v skladu z najvišjimi okoljskimi standardi; izboljšanje in olajšanje dostopa do financiranja projektov v Evropi s podporo EIB in EBRD, projektne skupine za materiale za čisto tehnologijo (v kateri sodelujejo Evropska komisija ter evropsko zavezništvo za surovine in evropsko zavezništvo za baterije, ki ju usklajuje Evropski inštitut za inovacije in tehnologijo) ter sklada za materiale za trajnostne baterije evropskega zavezništva za baterije. Prednostno področje pa je tudi uvedba nacionalnih programov preusposabljanja in izpopolnjevanja, pri čemer je treba izkoristiti novo ustanovljeno akademijo, da se pripravijo in uvedejo programi preusposabljanja in izpopolnjevanja za posamezne države.

Evropska komisija je evropsko zavezništvo za baterije sicer ustanovila leta 2017, da bi ustvarila celovito, globalno konkurenčno in trajnostno vrednostno verigo baterij v EU. To je bil del širšega cilja zagotavljanja strateške avtonomije v sektorju, ki je ključnega pomena za sedanji zeleni in digitalni prehod evropskega gospodarstva.
Zavezništvo je zagotovilo okvir za povezovanje Evropske komisije, držav članic, EIB ter industrijskih in inovacijskih akterjev pri pripravi skupnega programa. Temeljni cilji in politike so bili določeni v strateškem akcijskem načrtu za baterije, sprejetem leta 2018.
Delo zavezništva je učinkovalo kot katalizator za hiter razvoj ekosistema baterij. Letna dodana vrednost, ki jo bo ustvaril popolnoma razvit evropski ekosistem baterij, je ocenjena na približno 625 milijard evrov do leta 2030.
EIT InnoEnergy, ena od skupnosti znanja in inovacij Evropskega inštituta za inovacije in tehnologijo, usklajuje dejavnosti, ki jih izvaja evropsko zavezništvo za baterije, vključno z nadzorom dela akademije ter vzpostavitvijo učnih programov in obveščevalnih centrov.

Polona Bahun
O avtorju

Uporabljate starejšo različico brskalnika, katere ne podpiramo v celoti! Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov oz. si obstoječega posodobite na najnovejšo različico.