Obnovljivi viri

V devetih mesecih izplačanih 102 milijona evrov podpor

Povprečna višina podpore je znašala 137,4 evra/MWh.
 

V devetih mesecih izplačanih 102 milijona evrov podpor

Po podatkih Centra za podpore pri Borzenu, operativnega izvajalca podporne sheme za proizvodnjo električne energije iz OVE in SPTE, je podporna shema konec septembra obsegala 3840 enot s skupno nazivno močjo 415 MW. Konec septembra 2021 je bilo število proizvodnih enot v podporni shemi za eno enoto večje kot konec leta 2020.
V treh četrtinah letošnjega leta je bilo za subvencionirano proizvodnjo električne energije v višini 741,4 GWh izplačanih skupaj 101,9 milijona evrov (brez DDV) podpor preko zagotovljenih odkupnih cen in finančnih pomoči za tekoče poslovanje (obratovalna podpora). V tem obdobju je evidentirana za štiri odstotke večja skupna proizvodnja električne energije kot v enakem obdobju lani, izplačanih pa je bilo tri odstotke več sredstev za podpore. Povprečna višina izplačane podpore je v obdobju od januarja do septembra znašala 137,4 evra/MWh in je bila za dva odstotka manjša kot v enakem obdobju lani. Obdobje januar-september 2021 je zaznamovala nadpovprečna temperatura, daljše trajanje sončnega obsevanja in manj padavin v primerjavi z dolgoročnim letnim povprečjem.
Glede na tip proizvodne naprave je bilo v tem obdobju največ podpor namenjenih sončnim elektrarnam, in sicer 56,8 milijona evrov za proizvodnjo v višini 232,8 GWh. S 15,7 milijona evrov sledijo SPTE na fosilna goriva za proizvodnjo v višini 249,9 GWh, elektrarne na biomaso s 15,1 milijona evrov za proizvodnjo v višini 105,1 GWh, bioplinske elektrarne z 8,8 milijona evrov za proizvodnjo v višini 66,8 GWh ter hidroelektrarne s 4,2 milijona evrov za proizvodnjo v višini 79,6 GWh.
V primerjavi z enakim obdobjem lanskega leta je bila v obdobju od januarja do septembra 2021 evidentirana za 17 odstotkov večja proizvodnja iz hidroelektrarn in za devet odstotkov večja proizvodnja iz SPTE naprav na fosilna goriva ter elektrarn na biomaso, na drugi strani pa za četrtino (23 odstotkov) manjša proizvodnja iz vetrnih elektrarn, za šest odstotkov manjša iz bioplinskih elektrarn in za dva odstotka manjša iz sončnih elektrarn. Glede na strukturo proizvodnje po treh četrtinah letošnjega leta prevladujejo SPTE naprave na fosilna goriva z 34-odstotnim deležem, sledijo sončne elektrarne z 31 odstotki, elektrarne na biomaso s 14 odstotki, hidroelektrarne z enajstimi odstotki in bioplinske elektrarne z devetodstotnim deležem celotne proizvodnje električne energije v shemi.
V obdobju januar - september 2021 je bilo v primerjavi z enakim obdobjem lani izplačanih za 1,2 milijona evrov več podpor za hidroelektrarne, za 0,9 milijona evrov več za SPTE enote na fosilna goriva, za 0,5 milijona evrov več za elektrarne na biomaso ter 0,2 milijona evrov več za bioplinske elektrarne, medtem ko je bilo 0,2 milijona evrov manj izplačil za sončne elektrarne. Glede na strukturo izplačil so po treh četrtinah leta 2021 prevladovala izplačila za sončne elektrarne z 56-odstotnim deležem, sledijo SPTE naprave na fosilna goriva in elektrarne na biomaso s 15-odstotnim deležem, bioplinske elektrarne z devetodstotnim deležem in hidroelektrarne s štiriodstotnim deležem vseh izplačanih podpor.

Polona Bahun
O avtorju

Uporabljate starejšo različico brskalnika, katere ne podpiramo v celoti! Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov oz. si obstoječega posodobite na najnovejšo različico.