Energetika

V Durbanu podprli nadgradnjo Kjotskega protokola

Na podnebni konferenci ZN v Durbanu so včeraj vendarle uspeli doseči načelni dogovor o kompleksnem programu.
V Durbanu podprli nadgradnjo Kjotskega protokola

Omenjeni program bo, kot so sporočili iz STA, začrtal novo smer boja proti segrevanju ozračja v naslednjih desetletjih. Generalni sekretar ZN Ban Ki Moon je dogovor pozdravil kot ključnega za spodbujanje večje aktivnosti in ambicioznosti pri odzivanju na izzive podnebnih sprememb.  

V južnoafriškem Durbanu so se delegati iz 194 držav pogajali skoraj 14 dni, namesto 12 kolikor jih je bilo sprva predvidenih za konferenco. Dogovorili so se, da se bodo začela pogajanja o novem sporazumu o omejevanju izpustov toplogrednih plinov, ki se bodo končala do leta 2015. Sporazum naj bi se začel uresničevati leta 2020 in bo uvedel za vse države enak pravni režim glede uresničevanja zavez.  

Pogajalci so se prav tako dogovorili o ustanovitvi teles, ki bodo zbirala in delila milijarde dolarjev na leto za pomoč nerazvitim državam za boj proti podnebnim spremembam. Med drugim so v sporazumu izrisali pravila za nadzor in potrjevanje zmanjševanja izpustov, za zaščito gozdov, prenos čistih tehnologij državam v razvoju in druga tehnična vprašanja.  

Dogovor naj bi bil sprejet tudi glede podaljšanja veljavnosti zavez iz Kjotskega protokola o zmanjševanju izpustov toplogrednih plinov, ki je pravno zavezujoč le za razvite države in velja do konca leta 2012. EU naj bi pristala na to, da se začne drugo obdobje zavez, ki bo veljalo do konca leta 2017. Zraven pa niso ZDA, pa tudi ne Rusija, Kanada in Japonska.  

Pogajanja so bila dolga in ostra, največji kamen spotike pa so bile pravno zavezujoče omejitve izpustov toplogrednih plinov. Na eni strani se je znašla večina sveta, na drugi pa Indija, Kitajska in ZDA. Indija in Kitajska sta zahtevali, da razvite države, ki so v preteklosti najbolj onesnaževale okolje, naredijo več, kot države v razvoju. Kot so med drugim še sporočili iz STA, so ZDA končni dogovor sprejele, vendar pa bodo zanesljivo težave v kongresu. Več o dogajanju v Durbanu v naslednji številki Našega stika. (mj)