Energetika

V javni obravnavi Odredba o načrtu preventivnih ukrepov pri oskrbi s plini

Načrt je namenjen krepitvi pripravljenosti države na morebitne zaostrene razmere pri oskrbi s plinom, uredba pa določa tudi nekatere pristojnosti, ki izhajajo iz evropske uredbe o ukrepih za zagotavljanje zanesljivosti oskrbe s plinom. Morebitne pripombe na odredbo na Ministrstvu za okolje, podnebje in energijo zbirajo do 17. novembra.

V javni obravnavi Odredba o načrtu preventivnih ukrepov pri oskrbi s plini

Odredba sicer ureja infrastrukturni standard, ki z merilom N-1 ugotavlja, ali ob izpadu dobav po največji infrastrukturi preostala infrastruktura omogoča zadostne zmogljivosti za dobavo plina. Nadalje določa tudi standard oskrbe, ki zahteva od dobaviteljev zaščitenim odjemalcem, da zagotovijo zadostne količine plina za dobavo zaščitenim odjemalcem tudi v oteženih razmerah ali ob motnjah. Večinoma bo dobava omogočena, če dobavitelji zagotovijo zadostne količine plina v treh primerih, to je v sedmih zaporednih dneh z najnižjo temperaturo, ki statistično nastopi v zadnjih 20 letih, v 30-dnevnem obdobju z izjemno velikim povpraševanjem po plinu, ki se statistično pojavlja enkrat v 20 letih ter v 30-dnevnem obdobju ob motnji na posamezni največji plinski infrastrukturi v povprečnih zimskih razmerah. Za vse tako določene količine plina morajo dobavitelji zagotoviti tudi potrebne zmogljivosti prenosnih poti v Slovenijo.
Z odredbo je določen način poročanja o izpolnjevanju navedenih standardov in sporočanja potrebnih podatkov, obveznosti podjetij plinskega gospodarstva in preventivni ukrepi. Med njimi je najpomembnejša obveznost, da dobavitelji zaščitenim odjemalcem diverzificirajo svoje vire plina in dobavne poti. Odredba določa tudi naloge, ki jih na področju preventivnih ukrepov pri oskrbi s plini izvaja Agencija za energijo. 
V prilogi akta pa so dodani tudi podrobnejši opis sistema in vloge plina pri ogrevanju, daljinskem ogrevanju ter proizvodnji električne energije, kot to določa evropska uredba. Predlog odredbe je dostopen tukaj.

Brane Janjič
O avtorju