Okolje

V naslednjih treh letih iz Sklada za podnebne spremembe na voljo 430 milijonov evrov

Poleg za že obstoječe, bodo sredstva namenjena tudi novim ukrepom.

V naslednjih treh letih iz Sklada za podnebne spremembe na voljo 430 milijonov evrov

Vlada je pretekli teden izdala Odlok o Programu porabe sredstev Sklada za podnebne spremembe v obdobju 2021–2023. Ministrstvo za okolje in prostor (MOP) je razpoložljiva sredstva, to je skupno oceno prilivov in prenosov neporabljenih sredstev iz preteklih let, za obdobje 2021–2023 ocenilo na 429,873 milijona evrov.

Odlok v obdobju 2021–2023 vključuje ukrepe, ki so že bili določeni s programi porabe sredstev v prejšnjih letih, povečanje sredstev za posamezne ukrepe, ki so bili že določeni v Odloku o Programu porabe sredstev Sklada za podnebne spremembe v obdobju 2020–2023 in Odloku o Programu porabe sredstev Sklada za podnebne spremembe v letu 2019 in izplačila na podlagi pogodb, sklenjenih v preteklih letih. Ob tem sprejeti odlok med drugim določa tudi nove upravičene ukrepe. To so predelava odpadnega blata iz komunalnih in skupnih čistilnih naprav (monosežig), kritje posrednih stroškov, zaradi stroškov emisij in izgradnja zaprtega reinjekcijskega sistema vrtin. Poleg tega so med novimi ukrepi finančne spodbude za podjetja za naložbe v ukrepe energetske učinkovitosti, trajnostna gradnja skoraj nič energetskih stavb, spodbujanje okolju prijaznejšega tovornega prevozništva v cestnem prometu, tehnološke inovacije, razvoj in demonstracija na področju nizkoogljičnosti ter digitalna preobrazba prostora in okolja – eMOP.

Med drugim bodo sredstva še naprej namenjena za mednarodno podnebno pomoč, sofinanciranjem projektov, za katere je Evropska komisija odobrila sofinanciranje iz programa LIFE ter za izvajanje prvega podnebnega integralnega projekta LIFE CARE4CLIMATE. Prav tako še bo nadaljevalo s sofinanciranjem projektov nevladnih organizacij ter sofinanciranjem drugih vsebin.

Na GZS kritični do razporeditve porabe sredstev Sklada za podnebne spremembe

Na sprejeti odlok o Programu porabe sredstev Sklada za podnebne spremembe v obdobju 2021-2023 se je odzvala GZS in pozdravila njegovo pripravo, saj med drugim predlaga nove ukrepe, do katerih bodo podjetja upravičena. Tako kot pozitivno ocenjujejo dodano možnost kritja stroškov posrednih emisij, do katerih imajo konkurenčna podjetja v tujini dostop že zadnjih osem let. Ob tem pa opozarjajo, da se sklad napaja izključno iz prodaje emisijskih kuponov na dražbi, čigar vrednost se je z začetka letošnjega leta dvignila s 33 na trenutnih 55 evrov za tono CO2. Posledično to povzroča veliko finančno obremenitev podjetij, vključenih v trgovalno shemo EU ETS, zato je predvideno kritje zelo potrebno. Eden ključnih problemom, ki ga vidijo, je zamujanje Slovenije s pripravo podpornih zakonodajnih podlag za ta izplačila podjetjem, čeprav so v drugih državah članicah ta sredstva na voljo konkurenčnih podjetjem že od leta 2013. Tudi črpanje sredstev v letu 2021 še ni predvideno, kar je zaskrbljujoče.

Predvidene finančne spodbude za naložbe v ukrepe energetske učinkovitosti, višje za dva milijona evrov od prvotnega predloga vlade, sprejemajo z velikim zadovoljstvom, hkrati pa pričakujejo agilnost pristojnega organa v podporo izvajanju ukrepa.
GZS opozarja na občutno premalo sredstev za nov ukrep za gospodarstvo tehnološke inovacije, razvoj in demonstracija na področju nizkoogljičnosti. Glede na predviden kazalnik in oceno učinka bosta podprta 2 projekta RRI, za kar je načrtovana skupna višina sredstev 2,1 milijona evrov za obdobje treh let. Pozdravlja pa dejstvo, da so se celotna sredstva za ukrep trajnostna gradnja z lesom povečala za 7,7 milijona evrov.

Ne glede na to ostaja GZS pri napovedi izvedbe ukrepov in s tem realizacije izplačil, glede na pretekle izkušnje, zelo zadržana. Še vedno je namreč predviden prenos sredstev iz enega v drugo leto. Iz leta 2020 je predviden prenos v leto 2021 v višini 131,9 milijona evrov, od tega pa v leto 2022 dobrih 120 milijonov evrov, vključujoč prilive, ki so glede na volatilne, rastoče cene emisijskih kuponov težko predvidljivi.

GZS zato predlaga enotno platformo, ki bo zajemala vse objavljene razpise, ki se črpajo iz sklada, ne glede na razpisovalca, kar bi zagotovilo večjo preglednost in transparentnost nad porabo sredstev in izboljšalo dostop upravičencem do informacij za njihovo črpanje.  
Hkrati pa GZS pričakuje takojšnjo pripravo razpisov za koriščenje sredstev Sklada za podnebne spremembe in realizacijo financiranja ukrepov.

Polona Bahun
O avtorju

Uporabljate starejšo različico brskalnika, katere ne podpiramo v celoti! Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov oz. si obstoječega posodobite na najnovejšo različico.