Energetika

V prvi polovici leta večja proizvodnja električne energije

To obdobje je še zlasti zaznamovala večja proizvodnja elektrike iz hidroelektrarn.
V prvi polovici leta večja proizvodnja električne energije

Po podatkih Direktorata za energijo o bilanci električne energije na prenosnem in distribucijskem omrežju v Sloveniji za prvo polovico leta 2018 je prevzem električne energije je v tem obdobju znašal 12.248 GWh, kar je za 2,3 odstotka več kot v enakem obdobju lani. V prvi polovici leta 2018 je neto poraba električne energije v Sloveniji znašala 6.882 GWh in je bila za 1,6 odstotka večja kot v obdobju januar - junij 2017.

V obdobju januar - junij 2018 je prevzem električne energije znašal 12.248 GWh, od tega prevzem od proizvodnje v Sloveniji 7.392 GWh oziroma 60 odstotkov in uvoz 4.856 GWh oziroma 40 odstotkov vse prevzete električne energije. Prevzem od proizvodnje električne energije v Sloveniji sestavlja prevzem od proizvodnje na prenosnem omrežju, ki je znašal 6.811 GWh oziroma 56 odstotka in prevzem od proizvodnje na distribucijskem omrežju v višini 582 GWh oziroma štirih odstotkov vse prevzete električne energije. Uvoz električne energije je bil v največji meri zagotovljen preko prenosnega omrežja.

Primerjava prevzema električne energije v prvi polovici leta 2018 s prevzemom v enakem obdobju lani kaže na povečanje proizvodnje na prenosnem omrežju za 1,9 odstotka in na distribucijskem omrežju za sedem odstotkov, prav tako je bil za 2,4 odstotka večji uvoz električne energije. Zaradi ugodne hidrologije je bila v prvi polovici leta 2018 v primerjavi z enakim obdobjem leta 2017 evidentirana za 1.084 GWh oziroma 71 odstotkov večja proizvodnja iz hidroelektrarn na prenosnem omrežju. Posledično so 478 GWh oziroma 21,6 odstotka manj proizvedle termoelektrarne, zaradi rednega remonta pa je za 480 GWh oziroma 16,3 odstotka manj proizvedla tudi NE Krško.

Neto odjem električne energije v Sloveniji je v prvi polovici leta 2018 znašal 6.882 GWh oziroma 56,2 odstotka, izvoz pa 4.911 GWh oziroma 40,1 odstotka celotnega bruto odjema. Poraba električne energije odjemalcev, priključenih na distribucijsko omrežje, je znašala 5.706 GWh oziroma 46,6 odstotka, poraba neposrednih odjemalcev in zaprtih distribucijskih sistemov 1.045 GWh oziroma 8,5 odstotka ter poraba ČHE Avče 131 GWh oziroma 1,1 odstotka bruto odjema električne energije. Izgube na prenosnem in distribucijskem omrežju so v obdobju januar - junij 2018 znašale 456 GWh, kar predstavlja 3,7 odstotka bruto odjema električne energije.

Na drugi strani pa se je poraba električne energije distribucijskih odjemalcev v obdobju januar - junij 2018 v primerjavi z enakim obdobjem leta 2017 povečala za 2,1 odstotka, poraba neposrednih odjemalcev in zaprtih distribucijskih sistemov pa povečala za 2,8 odstotka. V prvi polovici leta 2018 je bil izvoz večji za 3,4 odstotka, uvozna odvisnost za pokritje potreb v električni energiji v Sloveniji pa je v obdobju prve polovice leta 2018 znašala 16 odstotkov.

Polona Bahun
O avtorju