Energetika

V teku sklepno javno posvetovanje glede posodobljenega NEPN

Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo začenja zadnje posvetovanje z javnostjo glede posodobljenega osnutka celovitega Nacionalnega energetskega in podnebnega načrta (NEPN) in Okoljskega poročila za NEPN, ki bo potekalo do 23. junija 2024. V sklopu javne razgrnitve bosta v juniju potekali tudi javni predstavitvi vseh dokumentov, in sicer bo prva 3. junija na Fakulteti za elektrotehniko Univerze v Ljubljani, druga pa bo preko spleta.

V teku sklepno javno posvetovanje glede posodobljenega NEPN

V okviru procesa priprave posodobljenega Nacionalnega energetskega in podnebnega načrta je jeseni 2022 potekalo preliminarno posvetovanje z javnostjo, spomladi 2023 je sledila javna predstavitev prvega predloga posodobitve NEPN in jeseni 2023 še dodatni sklop posvetov glede prenove ukrepov NEPN. V začetku leta 2024 sta bili pripravljeni novi različici osnutka posodobitve NEPN in dopolnjen osnutek okoljskega poročila, ki ga je bilo v okviru postopka celovite presoje vplivov na okolje potrebno dodatno popraviti in dopolniti. Ministrstvo je 20. maja letos prejelo pozitivno mnenje Sektorja za okoljske presoje na ponovno dopolnjeno okoljsko poročilo za NEPN, ki je ustrezno za javno razgrnitev pod pogojem, da se gradivo dopolni in popravi v skladu s pripombami v obrazložitvi mnenja.Skladno z obrazložitvami iz mnenja o ustreznosti sta bila oba okoljska dokumenta (Okoljsko poročilo in Dodatek za presojo sprejemljivosti) s strani pripravljavcev tudi ustrezno dopolnjena. 

Skladno z Zakonom o varstvu okolja se tako zdaj začenja javna razgrnitev vseh dokumentov in posvetovanje z javnostjo, ki bo potekalo do vključno 23. junija. V okviru postopka javne obravnave se javno razgrinjajo dopolnjeni četrti predlog posodobitve NEPN (verzija 4.2) in tretjič dopolnjeni osnutek okoljskega poročila z dodatkom za presojo sprejemljivosti.
Po zaključenem posvetovanju z javnostjo bodo na ministrstvu pripravili končno različico posodobitve NEPN (verzija 5), ), ki bo skupaj z dopolnjenim okoljskim poročilom in dodatkom za presojo sprejemljivosti posredovana v sklepno presojo o sprejemljivosti. Po zaključku celovite presoje vplivov na okolje bo osnutek posodobitve NEPN predložen v sprejem Vladi RS in nato posredovan Evropski komisiji. Kot je znano, morajo države članice posodobljene osnutke NEPN Evropski komisiji posredovati do konca junija.
 

Brane Janjič
O avtorju