Hidro energija

Večinski delež Energije plus v roke HSE

Vodstvi družb Holding Slovenske elektrarne in Elektro Maribor sta podpisali pogodbo o prodaji oziroma nakupu večinskega, 51-odstotnega lastniškega deleža družbe Energija plus. 
Večinski delež Energije plus v roke HSE
Holding Slovenske elektrarne si že dlje časa prizadeva, da bi svoj poslovni portfelj obogatil z družbo za prodajo električne energije na maloprodajnem trgu in s podpisom omenjene pogodbe je zdaj ta cilj tudi uresničil. Vstop HSE v družbo Energija plus bo sicer uradno sklenjen po odobritvi Agencije za varstvo konkurence. 
Generalni direktor HSE dr. Viktor Vračar je ob podpisu pogodbe dejal, da lokalno okolje dobro poznajo, saj v njem deluje več kot tristo njihovih sodelavcev in ga ocenjujejo kot perspektivno regijo za nadaljnji razvoj energetske dejavnosti. »Veselimo se novega sodelovanja z Elektrom Maribor oziroma z družbo Energija plus, preko katere bomo skupaj neposredno dostopali do končnega uporabnika. Vstop holdinga v maloprodajno družbo Energija plus je izjemnega regionalnega pomena, saj se tako še bolj izpostavi lokalna povezanost in družbena odgovornost lokalnih podjetij. Na širšem mariborskem območju pospešeno vlagamo in širimo proizvodnjo energije iz obnovljivih virov z naložbo v veliko sončno elektrarno Zlatoličje. Preučujemo tudi možnost izrabe vetra in geotermalne energije.  Vse predvidene izboljšave, ki temeljijo na strategiji prehoda na oskrbo z zeleno energijo, bodo koristile vsem udeležencem na trgu, ponudnikom in uporabnikom električne energije,« je sklenil dr. Vračar.
Predsednik uprave Elektra Maribor mag. Boris Sovič pa je ob tej priložnosti izrazil zadovoljstvo z doseženim v pogajanjih: »Verjamemo, da je sklenjen posel v interesu uporabnikov storitev družbe Energija plus in njenih zaposlenih. Energija plus je zelo uspešna gospodarska družba. Kupcem ponuja celovito in trajnostno energetsko oskrbo v okviru krovne blagovne znamke. Poleg oskrbe z električno energijo in zemeljskim plinom nudi tudi oskrbo s toploto, sončne elektrarne za samooskrbo na ključ, razpolaga z javno polnilno infrastrukturo za električna vozila, nudi mikro e-mobilnost, kot so e-kolesa in skiroji ter podobno. Podpis pogodbe pomeni prodajo 51-odstotnega osnovnega kapitala družbe Energija plus, pri čemer bo Elektro Maribor ohranil  49-odstotni delež. Pomembno je, da bo družba Energija plus v prihodnje lahko še bolj učinkovito uresničevala strateške cilje prehoda v brezogljično družbo. Vstop partnerja s podobnimi razvojnimi načrti je pomemben za razvoj novih načinov oskrbe z električno energijo in storitev za aktivne odjemalce, usmerjenih v čim višjo stopnjo energetske samozadostnosti.«
Družbe iz skupine HSE so družbi Energija plus iz lastnega proizvodnega portfelja že sedaj dobavljale več kot 1.000 GWh električne energije na leto. Povezava bo zagotovila bistveno bolj fleksibilne produkte končnim odjemalcem, od dolgoročnih produktov, možnosti prodaje nazaj in reodkupa. (bj)
povzeto po sporočilu za javnost
O avtorju

Uporabljate starejšo različico brskalnika, katere ne podpiramo v celoti! Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov oz. si obstoječega posodobite na najnovejšo različico.