Energetika

Z decembrom zadnja podražitev toplote v tej ogrevalni sezoni

Ogrevanje bo dražje za 20 odstotkov medtem, ko ceni zemeljskega plina in elektrike pri Energetiki Ljubljana za zdaj ostajata nespremenjeni.

Z decembrom zadnja podražitev toplote v tej ogrevalni sezoni

Z decembrom bo variabilni del cene toplote v daljinskem ogrevanju Ljubljane, ki ga zagotavlja Energetika Ljubljana, višji za 25,98 odstotka, ta dvig pa se bo na računu uporabnikov za mesec december odrazil kot 20-odstotna podražitev ogrevanja. Obenem bo to tudi zadnja podražitev toplote v tej ogrevalni sezoni.

Cena toplote (vroča voda iz sistema daljinskega ogrevanja) je za razliko od zemeljskega plina in elektrike, ki sta tržni dejavnosti, regulirana s strani Agencije za energijo. To pomeni, da se cena določa oziroma oblikuje v skladu z Aktom o metodologiji za oblikovanje cene toplote za daljinsko ogrevanje. Variabilni del cene toplote, ki je na računu izražen kot dobavljena toplota, predstavljajo stroški goriva za proizvodnjo in distribucijo toplote. Ta del cene se usklajuje sproti, skladno z dejanskimi spremembami cen goriva. Fiksni del cene toplote, ki je na računu izražen kot priključna moč (v EUR/MW), predstavlja strošek naprav, vročevoda in dela, pa se s soglasjem Agencije za energijo praviloma usklajuje enkrat letno. Strošek priključne moči je porazdeljen na 12 mesecev, to je skozi vse leto, saj bi zaračunavanje stroška priključne moči izključno v času ogrevalne sezone pomenilo precej večjo bremenitev v zimskih mesecih, ko je tudi poraba toplote večja.  

Energetika Ljubljana kot energent za proizvodnjo toplote uporablja premog, lesno biomaso in zemeljski plin ter v manjši meri (za potrebe zagonov) ekstra lahko kurilno olje (ELKO). Za proizvodnjo toplote pa je treba zagotoviti tudi ustrezno količino emisijskih kuponov. Zaradi izredne rasti cen energentov ter emisijskih kuponov se v skladu s tem usklajuje tudi variabilni del cene toplote. V mesecu decembru se bo ta povišal za 25,98 odstotkov in bo znašal 75,33989 evrov za MWh. V primerjavi z novembrsko variabilno ceno toplote, ki je znašala 59,80326 evrov za MWh, gre tako za povišanje variabilne cene v višini 15 evrov za MWh.

Končna cena toplote je sestavljena iz fiksnega in variabilnega dela, zato se 25,98-odstotni dvig variabilnega dela cene na končnem računu za ogrevanje ne bo izrazil v celoti v tej višini, temveč bo mesečni strošek za december, ko je poraba med najvišjimi, višji za 20 odstotkov.
Ker poraba toplote ni enakomerna skozi vse leto, se skupni letni strošek za povprečno stanovanje in hišo poviša za manj, in sicer za okvirno 17 odstotkov glede na zadnjo spremembo. Skupni letni strošek brez dajatev in DDV se bo za povprečno stanovanje v velikosti 70 m2 povečal za 124,29 evra in bo znašal 804,03 evra, za povprečno hišo v velikosti 200 m2 pa se bo povečal za 310,73 evra in bo znašal 2.065,99 evra. Kljub že izvedenim povišanjem cene toplote Energetika Ljubljana je in bo tudi v prihodnje med najugodnejšimi večjimi daljinskimi sistemi v Sloveniji. 

Energetika Ljubljana je poleg energenta toplote tudi ponudnik/dobavitelj zemeljskega plina in elektrike. Na trgu energentov smo priča zgodovinsko visokim cenam že zadnjih nekaj mesecev, te pa zaradi prihajajoče zime in nerešenih vprašanj z odprtjem plinovoda Severni tok 2 ne popuščajo. Podobno je tudi s cenami električne energije, za več kot 300 odstotkov pa so narasle tudi cene emisijskih kuponov. Kljub izredno neugodnim in nepredvidljivim razmeram na trgu pa je Energetika Ljubljana za zdaj uspela ostati med najugodnejšimi dobavitelji zemeljskega plina in električne energije na slovenskem trgu in tako zaščititi zlasti najranljivejše segmente – to so gospodinjski in mali poslovni odjemalci. (pb)

povzeto po sporočilu za javnost
O avtorju

Uporabljate starejšo različico brskalnika, katere ne podpiramo v celoti! Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov oz. si obstoječega posodobite na najnovejšo različico.