Obnovljivi viri

Za manjše vetrnice na voljo dodatna nepovratna sredstva

Ministrstvo za infrastrukturo je objavilo nov javni poziv za dodelitev nepovratnih sredstev za sofinanciranje izgradnje novih manjših vetrnih elektrarn, pri čemer je letos na voljo 1,5 milijona evrov. Poziv je namenjen gospodarskim družbam, ki so proizvajalci energije in so v javni lasti. 

Za manjše vetrnice na voljo dodatna nepovratna sredstva

Namen javnega poziva je dofinanciranje projektov obnovljivih virov energije državnih družb za proizvodnjo energije nacionalnega pomena, ki imajo vsa potrebna dovoljenja za izvedbo, a zaradi zahtev višine donosnosti upravljanja kapitalskih naložb ne morejo izvesti tovrstnih investicij. Sofinancirajo se projekti, ki prispevajo k zelenemu prehodu in ustrezajo področnim merilom za spodbude zelenemu prehodu. V okviru omenjenega ukrepa se sofinancira del stroškov, potrebnih za zaprtje finančne konstrukcije, in sicer stroški nakupa, dobave in vgradnje opreme, povezani z izgradnjo elektroenergetskega postroja za pridobivanje električne energije iz vetrne energije, gradbena, obrtniška in instalacijska dela, ki so neposredno povezana z izgradnjo elektroenergetskega postroja za pridobivanje električne energije vetrne energije ter stroški storitev projektantskega in gradbenega nadzora v vrednosti tri odstotke priznanih upravičenih stroškov projekta, pri čemer dejavnosti iz druge in tretje točke predstavljajo upravičen namen le ob sočasni prijavi dejavnosti iz prve točke.

Za naložbe bo sofinanciranih do 45 odstotkov upravičenih stroškov projekta in ne več kot je potrebno, da naložba dosega 3,5 -odstotno interno stopnjo donosnosti. Javni razpis je odprt do porabe sredstev oziroma najpozneje do 31. oktobra 2024, ki je tudi zadnji rok za oddajo vlog.

Brane Janjič
O avtorju