Obnovljivi viri

Zagnana največja vetrna elektrarna v regiji

Vetrni park Krivača, ki se nahaja v vzhodni Srbiji, sta sofinancirala slovenska družba Alfi Renewables in srbski partner MK Group. Naložba je vredna 165 milijonov evrov, vetrna elektrarna s skupno močjo 105,6 MW pa naj bi na leto proizvedla 310 GWh zelene energije, kar zadošča za oskrbo 75.000 gospodinjstev.

Zagnana največja vetrna elektrarna v regiji

Vetrni park Krivača sestavlja 22 najsodobnejših vetrnic, ki se raztezajo na območju velikim kar 56 km2. Višina  posamezne  vetrnice meri kar 179 metrov,  dolžina posamezne lopatice pa 74 metrov. Elektrarno so zgradili v dveh letih, za kako velik gradbeni projekt gre pa pove tudi podatek, da je pri njem sodelovalo 300 delavcev ter, da so morali zanj zgraditi kar 30 kilometrov novih cest in 40 kilometrov daljnovodov ter tudi novo razdelilno transformatorsko postajo. V Alfi Renewablees poudarjajo, da ima vetrni park poleg energetskega tudi pomemben okoljski učinek, saj bo vetrni Park Krivača prispeval tudi k zmanjšanju izpustov ogljikovega dioksida za kar 120.000 ton letno. Kot pravijo, pa so s tem projektom v regijo pripeljali tudi dve pomembni novosti pri razvoju ekosistema uporabe zelene energije. Gre namreč za enega prvih projektov, ki ga je kreditiral konzorcij štirih mednarodnih bank, ob tem pa je bila sklenjena tudi dolgoročna pogodba o prodaji elektrike z eno največjih energetskih družb AXPO iz Švice.

Tomaž Berločnik, partner, Alfi Renewables in predsednik Naložbenega odbora Alfi Green sklada je ob zagonu vetrnega parka poudaril: »Alfi Renewables, upravitelj sklada Alfi Green, ki je največji regionalni sklad za investiranje v obnovljive vire energije, z eno svojih prvih naložb v Srbiji, skupaj s partnerji MK Group, uresničuje svoje poslanstvo. In to je izboljšanje življenjskega okolja. Ponosni smo, da nam je z ekspertnim znanjem in odličnim sodelovanjem z lokalno skupnostjo, državo, dobavitelji, srbskimi energetskimi družbami in operaterjema omrežja EPS in EMS, ob zaupanju investitorjev in bank, kljub zahtevnim pogojem na trgu, v celoti uspelo. Skupaj smo zgradili enega največjih projektov zelene energije v celotni regiji in s tem pomembno prispevamo k zelenemu energetskemu prehodu. Naš sklad Alfi Green, ki je zbral 104 milijonov evrov, vanj so 80 odstotkov denarja vložili slovenski zasebni in institucionalni vlagatelji, je glede na potrebe in priložnosti v regiji, hitreje od pričakovanega uspel pridobiti nove projekte, ki jih razvija in smo s tem zapolnil investicijski potencial, ki je okoli 300 MW inštalirane moči. Tako za prihodnje leto že načrtujemo še večji sklad, ki bo še dodatno naslovil potrebno vlaganje v zelene vire obnovljive energije.«

Alfi Renewables je sicer maja s partnerjem MK Group že začel pripravljalna dela tudi na dveh večjih projektih postavitve sončnih elektrarn na tleh s skupno močjo 16 MW. V okviru tega projekta bo na 16 ha zemlje postavljenih približno 26.000 solarnih panelov. Načrtuje se, da bo elektrarna dokončana in začela z obratovanjem že letos.

Brane Janjič
O avtorju