Energetika

Zaključna prireditev natečaja Mladi v svetu energije

V Krškem je konec tedna potekala sklepna prireditev ob že 16. izvedbi natečaja Mladi v svetu energije, na katerem je letos sodelovalo več kot 500 otrok in mladostnikov iz vse Slovenije.

Zaključna prireditev natečaja Mladi v svetu energije

V Skupini GEN si, ob svojem temeljnem poslanstvu uresničevanja zanesljive proizvodnje in dobave nizkoogljične električne energije, ves čas prizadevajo tudi za krepitev energetske pismenosti in zanimanja mladih za energetske teme. Tako med drugim že vrsto let skupaj s programom Ekošola organizirajo kreativni natečaj Mladi v svetu energije. Slogan letošnjega natečaja je bil Nizkoogljično je odlično, pri čemer so mladi predstavili svoje poglede na razumevanje elektrike, energije in energetskih virov. Ustvarili so več kot sto izdelkov, med njimi delujočih maket, plakatov, risb, kolažev, iger, slikanic, spletnih strani in video izdelkov. 
Natečaj je bil v letošnjem šolskem letu razpisan za štiri starostne skupine, čemur je bila prilagojena tudi vrsta in težavnost pričakovanih izdelkov, ki jih je ocenjevala strokovna komisija v sestavi sodelavcev GEN energije in Ekošole. Kot so ugotovili, vse oddane projekte povezuje misel, da je električna energija stalna spremljevalka našega vsakdana, brez katere si tudi mladi ne znajo več predstavljati življenja ter, da je njihova vizija prihodnosti nedvomno nizkoogljična. 
V Gen energiji so ob zaključku natečaja za nagrajene učence in dijake ter njihove mentorje v Informacijskem središču GEN v Krškem organizirali sklepno prireditev, na kateri so jim podelili priznanja in simbolične nagrade, podelitvi pa je sledil še ogled Sveta energije. 

Rezultati natečaja:

Vrtec, prva starostna skupina

1. Zasebni zavod vrtec Želvica, mentorica Sandra Novak

Malčki, druga starostna skupina

1. OŠ Ledina, 3.a, mentorici Monika Krošelj in Ana Malešič
2. OŠ Koseze, 3.a, mentorica Špela Žibret
3. OŠ Jožeta Gorjupa Kostanjevica na Krki, 1.a, mentorica Monika Kren Pangrčič

Glavce, tretja starostna skupina

1. OŠ Gustava Šiliha Velenje, 7. razred, mentor Damijan Vodušek
2. OŠ Gradec, podružnična šola Vače, 4. razred, mentorica Doris Ravšl
3. OŠ Bršljin, 4. razred, mentorica Simona Žiberna
3. OŠ Leskovec pri Krškem, 4. razred, mentor Nejc Plankar

Raziskovalci, četrta starostna skupina

1. SMGŠ Ljubljana, 2. letnik mentorica Meta Hostnik
2. OŠ Antona Aškerca Rimske Toplice, 9. razred, mentorici Martina Kranjc in Jasmina Oblak
3. GIM in SŠ Rudolfa Maistra Kamnik, 3.d, 3.e., mentorja Janez Klemenčič in Uroš Tomše

Brane Janjič
O avtorju