Novice

Focus z odločbo Ministrstva za infrastrukturo

Datum: 6. 3. 2018 Besedilo: Miro Jakomin, Foto: Pixabay

Pred dnevi si je Focus z odločbo MzI pridobil status delovanja v javnem interesu tudi na področju prometa in energije.

Focus z odločbo Ministrstva za infrastrukturo

Focus, društvo za sonaraven razvoj je samostojna, nevladna, nepolitična in nepridobitna okoljska organizacija, ki deluje na področju podnebnih sprememb. Pri delu se osredotoča na podnebje, energijo, mobilnost, globalno odgovornost, potrošnjo in druge podobne teme. 

Promet (trajnostna mobilnost) in energija sta dva izmed programov delovanja Focusa, ki imata velik pomen pri zmanjševanju izpustov toplogrednih plinov in blaženju podnebnih sprememb. Prav tako področji igrata pomembno vlogo v razvoju naše družbe v prihodnosti. 

»Zato nam je pomembno, da razvijamo in promoviramo nove rešitve, tehnologije in oblike organizacije na obeh področjih. Status delovanja v javnem interesu je potrditev, da je bilo naše dosedanje delo uspešno. Še naprej si bomo prizadevali za decentralizacijo, zmanjšanje porabe oz. potrebe po mobilnosti in energiji, spremembe ustaljenih navad, odpravo netrajnostnih praks in učinkovitejšo rabo virov,« je Focus poudaril ob prejemu odločbe Ministrstva za infrastrukturo.

Sicer pa je na spletni strani Focusa glede predstavitve dejavnosti omenjeno tudi, da v okviru navedenih tem organizirajo različne dogodke, izvajajo kampanje in praktično orientirane projekte, ozaveščajo javnost, spremljajo, analizirajo in se vključujejo v procese odločanja in oblikovanja politik, sodelujejo z različnimi deležniki in redno komunicirajo z mediji. Njihovo delo poteka tako na lokalni kot nacionalni ravni, pa tudi na mednarodni ravni in ravni Evropske unije.

 

 

Oceni novico:
ocena: Article Rating (število glasov: 2, skupna ocena: 2)
PRIKAŽI:
Leto:
januar 2020 (37)
februar 2020 (36)