Ambiciozni načrti za rast OVE na morju še niso trajnostni
Ambiciozni načrti za rast OVE na morju še niso trajnostni

Evropsko računsko sodišče v svojem poročilu ugotavlja, da so rezultati razvoja energije iz OVE na morju v Evropi dvoumni. EU je z ukrepi in finančnimi sredstvi prispevala k razvoju te vrste energije, da bi dosegla svoje podnebne in energetske cilje. Vendar po besedah revizorjev EU svojih ambicij morda ne bo uresničila, saj je treba storiti še veliko več, da bi ta vrsta energije postala socialno-ekonomsko in okoljsko trajnostna.

Preberi