Novice

EU vzpostavlja ogrodje za nizkoogljične naložbene odločitve

Datum: 27. 2. 2019 Besedilo: Polona Bahun

Svet EU in Evropski parlament dosegla začasni politični dogovor o referenčnih vrednostih za nizke emisije ogljika.

EU vzpostavlja ogrodje za nizkoogljične naložbene odločitve

S predlogom dogovora o oblikovanju nove kategorije finančnih referenčnih vrednosti, s katero naj bi dobili več informacij o ogljičnem odtisu naložbenega portfelja, se vzpostavlja regulativni okvir, s katerim želi EU vlagatelje spodbuditi k večji ozaveščenosti o učinku njihovega poslovanja na okolje.

Vse več vlagateljev si namreč prizadeva, da bi imele njihove naložbe pozitiven vpliv na okolje. Zato naložbene odločitve sprejemajo glede na ogljični odtis, ki ga imajo projekti ali sredstva, pri tem pa se zanašajo na indekse, s katerimi se primerja ali meri uspešnost naložbenih portfeljev. Toda trenutno obstaja veliko takšnih indeksov, ki se med sabo razlikujejo v ciljih, kakovosti in zanesljivosti.

Zato sta se Svet EU in Evropski parlament dogovorila, da se zagotovi usklajeno in zanesljivo orodje za nizkoogljične naložbene strategije z uvedbo nove kategorije, ki zajema dve vrsti finančnih referenčnih vrednosti. Prve so referenčne vrednosti EU za podnebni prehod, ki naj bi znižale ogljični odtis standardnega naložbenega portfelja. Natančneje, to vrsto referenčnih vrednosti bi bilo treba določiti ob upoštevanju podjetij, ki želijo do konca leta 2022 doseči merljivo in znanstvo utemeljeno razogljičenje, v skladu z dolgoročnim ciljem glede globalnega segrevanja iz Pariškega sporazuma. Druge so referenčne vrednosti, usklajene s Pariškim sporazumom, ki imajo ambicioznejši cilj, da se izberejo le elementi, ki prispevajo k doseganju cilja 2 °C, kot je določeno v omenjenem sporazumu.

Besedilo poleg tega določa obveznost, da je treba pri vseh referenčnih vrednostih ali skupinah referenčnih vrednosti pojasniti, kako se okoljski, socialni in upravljavski dejavniki odražajo v njihovi naložbeni strategiji in kako je metodologija usklajena s ciljem zmanjšanja emisij ogljika.

Besedilo spreminja tudi obstoječe določbe uredbe o referenčnih vrednostih, saj določa, da se prehodna ureditev za kritične referenčne vrednosti in referenčne vrednosti tretjih držav podaljša do konca leta 2021.

Po dokončnem oblikovanju besedila na tehnični ravni bo politični dogovor predložen v odobritev veleposlanicam in veleposlanikom EU, nato pa naj bi ga v prvi obravnavi uradno sprejela še Svet EU in Evropski parlament.

Oceni novico:
ocena: Article Rating (število glasov: 1, skupna ocena: 4)