Izdajanje dovoljenj ostaja ozko grlo za širitev vetrne energije v Evropi
Izdajanje dovoljenj ostaja ozko grlo za širitev vetrne energije v Evropi

Evropske države so pri izdaji dovoljenj za nove vetrne elektrarne na kopnem v letu 2023 izdale več dovoljenj kot leto prej, ugotavlja združenje WindEurope. Kljub temu pa jih države še vedno ne izdajo dovolj, da bi EU lahko izpolnila ambiciozne cilje do leta 2030. Zato se morajo države še naprej prizadevati za poenostavitev in pospešitev izdajanja dovoljenj za postavitev novih zmogljivosti.

Preberi
Skupnostni projekti bodo igrali pomembno vlogo pri doseganju nacionalnih ciljev OVE
Skupnostni projekti bodo igrali pomembno vlogo pri doseganju nacionalnih ciljev OVE

V soorganizaciji družbe Borzen, Mestne občine Ljubljana (MOL) in Inštituta za javno-zasebno partnerstvo je potekala praktična delavnica z naslovom Kako načrtovati projekte postavitve sončnih elektrarn na javnih objektih in površinah. Delavnica je prinesla številne odgovore na vprašanja o načrtovanju in možnostih sofinanciranja javnih projektov postavitve sončnih elektrarn ter postopkih pridobivanja dovoljenj.

Preberi
Poljski delavci v premogovništvu bodo prejeli 300 milijonov evrov pomoči
Poljski delavci v premogovništvu bodo prejeli 300 milijonov evrov pomoči

Evropska komisija je Poljski odobrila 300 milijonov evrov vredno shemo državne pomoči za zmanjšanje socialnih stroškov zaprtja elektrarn na premog. Sredstva bodo namenjena za podporo delavcem, ki bodo zaradi zaprtja premogovnih objektov ostali brez dela. Upravičeni so do enoletne odpravnine, ki jo lahko izberejo namesto odpravnin, ki jih predvidevajo veljavne kolektivne pogodbe. Shema bo delovala deset let, do februarja 2034. Evropska komisija je dejala, da ta poteza kaže njeno zavezanost pravičnemu zelenemu prehodu za vse.

Preberi