Energetika

Brexit terja prilagoditev pravil EU o energijski učinkovitosti

Gre za tehnično prilagoditev, ki se nanaša na predvideno porabo energije v EU leta 2030.
Brexit terja prilagoditev pravil EU o energijski učinkovitosti

Da bi upoštevala izstop Združenega kraljestva iz EU, so veleposlaniki in veleposlanice pri EU v nedavno spremenjeni direktivi EU o energijski učinkovitosti posodobili podatke o porabi energije in s tem utrli hitremu sprejetju. Gre za tehnično prilagoditev, ki se nanaša na predvideno porabo energije v EU leta 2030. Posodobitev bo EU omogočila merjenje napredka pri doseganju svojih ciljev na področju energijske učinkovitosti in podnebja, pa tudi zagotovila pravno varnost za države članice in podjetja v 27 državah članicah EU.

Spremenjena direktiva o energijski učinkovitosti določa krovni cilj EU v višini najmanj 32,5 odstotka za leto 2030, ki se odraža v absolutni vrednosti največ 1 273 milijonov ton ekvivalenta nafte (Mtoe) porabe primarne energije in največ 956 Mtoe porabe končne energije za EU-28. Brez upoštevanja Združenega kraljestva ustrezne projekcije za EU-27 nanesejo na ravni porabe energije v višini največ 1 128 Mtoe porabe primarne energije in največ 846 Mtoe porabe končne energije za leto 2030.

Države članice morajo v skladu z direktivo o energijski učinkovitosti in uredbo o upravljanju pri določanju njihovega okvirnega nacionalnega prispevka k energijski učinkovitosti pri doseganju krovnih ciljev EU upoštevati predvideno skupno porabo energije. Podatki o porabi energije so pomembni tudi zaradi ocene Evropske komisije o napredku pri doseganju ciljev energijske učinkovitosti.

Evropski parlament je stališče glede posodobitve podatkov sprejel 14. januarja. Odbor stalnih predstavnikov Sveta EU pa je poročilo Evropskega parlamenta odobril pred dvema dnevoma. To pomeni, da v primeru potrditve stališča parlamenta na plenarnem zasedanju, pogajanja med sozakonodajalcema ne bodo potrebna. Evropski parlament in Svet EU naj bi odločitev sprejela pred koncem marca.

Podobna posodobitev se bo izvedla tudi za predvidene podatke o porabi energije v uredbi o upravljanju energetske unije.

Polona Bahun
O avtorju