Energetika

Brez dostopa do električne energije 675 milijonov ljudi

Novo poročilo Mednarodne agencije za energijo, Mednarodne agencije za obnovljivo energijo (IRENA), Statističnega oddelka Združenih narodov, Svetovne banke in Svetovne zdravstvene organizacije ugotavlja, da svet ni na dobri poti, da do leta 2030 doseže cilj trajnostnega razvoja SDG 7.

Brez dostopa do električne energije 675 milijonov ljudi

Cilj trajnostnega razvoja 7 je zagotoviti dostop do cenovno dostopne, zanesljive, trajnostne in čiste energije. Cilj vključuje doseganje univerzalnega dostopa do električne energije in čistih goriv za kuhanje, podvojitev zgodovinskih ravni izboljšav učinkovitosti in znatno povečanje deleža obnovljivih virov v svetovni mešanici energetskih virov. Doseganje tega cilja bo močno vplivalo na zdravje in dobro počutje ljudi, pomagalo jih bo zaščititi pred okoljskimi in družbenimi tveganji, kot je onesnaženost zraka, ter razširilo dostop do primarne zdravstvene oskrbe in storitev.

Novo poročilo opozarja, da sedanja prizadevanja ne zadoščajo za pravočasno doseganje cilja SDG 7. Določen napredek je bil sicer dosežen pri določenih elementih agende cilja SDG 7, kot je na primer povečana stopnja uporabe obnovljivih virov energije v elektroenergetskem sektorju, vendar napredek ni zadosten za doseganje ciljev, določenih v ciljih trajnostnega razvoja. Trenutno je brez dostopa do električne energije 675 milijonov ljudi, 2,3 milijarde ljudi pa je še vedno odvisnih od škodljivih goriv za kuhanje 

Stroškovno konkurenčna obnovljiva energija je ponovno pokazala izjemno odpornost, vendar najrevnejši na svetu tega še vedno večinoma ne morejo v celoti izkoristiti. Da bi uresničili cilj trajnostnega razvoja 7 brez ogrožanja podnebnih ciljev, je treba sistemsko spremeniti način mednarodnega sodelovanja. Bistveno je, da finančne institucije bolj pravično usmerjajo finančne tokove po vsem svetu v podporo uvedbi obnovljivih virov energije in s tem povezanim razvojem infrastrukture.

Pričakovati je, da bo svetovna energetska kriza spodbudila uporabo obnovljivih virov energije in izboljšala energetsko učinkovitost, pri čemer več vladnih politik kaže na povečanje tovrstnih naložb. Vendar ocene IRENE kažejo, da so se mednarodni javni finančni tokovi v podporo čisti energiji v državah z nizkimi in srednjimi dohodki zmanjševali že pred pandemijo koronavirusa, financiranje pa je omejeno na majhno število držav. Da bi izpolnili cilje SDG 7 in zagotovili, da bodo ljudje v celoti izkoristili socialno-ekonomske koristi prehoda na trajnostno energijo, je treba strukturno reformirati mednarodne javne finance in opredeliti nove priložnosti za sprostitev naložb.

Poročilo ugotavlja tudi, da naraščajoči dolg in naraščajoče cene energije slabšajo obete za doseganje univerzalnega dostopa do čistih goriv za kuhanje in elektrike. Trenutne projekcije ocenjujejo, da bo leta 2030 1,9 milijarde ljudi ostalo brez čistih goriv za kuhanje in 660 milijonov brez dostopa do električne energije, če ne bomo še naprej nadaljevali z ukrepanjem in s trenutnimi prizadevanji.

Te vrzeli bodo negativno vplivale na zdravje najbolj ranljivih skupin prebivalstva in pospešile podnebne spremembe. Po podatkih Svetovne zdravstvene organizacije zaradi bolezni, ki jih povzroča uporaba neustreznih goriv in tehnologij, ki povečujejo izpostavljenost onesnaženem zraku v gospodinjstvih, vsako leto umre več kot 3,2 milijona ljudi.

Polona Bahun
O avtorju