Obnovljivi viri

Brez zadostne 'zelene' delovne sile zastavljenih ciljev ne bo mogoče doseči

Partnerstvo za znanja in spretnosti za področje OVE je objavilo dokument, ki opisuje 18 priporočil na štirih prednostnih področjih o tem, kako odpraviti vrzel v znanju.

Brez zadostne 'zelene' delovne sile zastavljenih ciljev ne bo mogoče doseči

Z dokumentom so Evropsko komisijo pozvali, naj pri oblikovanju politik da prednost spretnostim na področju OVE in krepitvi delovne sile ter med drugim poveča prepoznavnost in privlačnost tehničnih, znanstvenih in inženirskih poklicev na področju OVE.

EU se je zavezala, da bo do leta 2030 dosegla vsaj 42,5-odstotni delež OVE, kar predstavlja skoraj podvojitev naših trenutnih zmogljivosti v šestih letih. Ta prehod ne bo mogoč brez ustrezno kvalificirane delovne sile. Trenutno nacionalne politike ne dosegajo zagotavljanje pravih spodbud za bodoče delavce na področju OVE. Ti delavci bodo morali razviti nova znanja in spretnosti ter biti pripravljeni na prilagajanje in delo z novimi, nastajajočih tehnologij. Tudi delavci iz drugih sektorjev se bodo morali naučiti novih znanj z izpopolnjevanjem in prekvalifikacijo. Ta nova delovna sila bo morala biti mobilna po vsej Evropi, zato bo, tako kot energetika na splošno, tudi politika spretnosti morala biti prilagodljiva, prožna in usklajena na evropski ravni.
Dokument Evropsko komisijo poziva, naj usposabljanje delovne sile na področju OVE postane prednostna naloga industrije, naj vzpostavi vključujoč dialog s socialnimi partnerji in industrijskimi partnerstvi o politikah, povezanih s spretnostmi, naj organizira nacionalne kampanje ozaveščanja za privabljanje več delavcev med študenti in iskalci zaposlitve ter naj podpre razvoj programov usposabljanja na področju izdajanja dovoljenj, presoje vplivov in tehničnih predpisov.

Partnerstvo za znanja in spretnosti za področje OVE, ki je bilo ustanovljeno marca 2023, združuje predstavnike celotne vrednostne verige OVE, akademske kroge in centre za usposabljanje. Zagotavlja trajnostno in sistematično sektorsko sodelovanje za dobro usposobljeno in zadostno delovno silo na področju OVE. To je glavni dejavnik konkurenčnosti sektorja obnovljive energije in odločilni pogoj za proizvodnjo, uporabo in upravljanje tehnologij OVE, potrebnih za doseganje energetskih in podnebnih ciljev EU. Ob upoštevanju vseh sektorjev OVE bo za doseganje ciljev REPowerEU potrebno ustvariti več kot 3,5 milijona delovnih mest do leta 2030. Ta izziv je zelo velik in zahteva nujno
ukrepanje vseh zainteresiranih strani in oblikovalcev politik po vsej celini.
Partnerstvo zagotavlja razumevanje analitike sektorja in spretnosti, kar zagotavlja, da so posamezniki, ki vstopajo v na trg delovne sile na področju OVE opremljeni z ustreznimi veščinami in pripravljeni na soočanje s hitro rastočim in nenehno razvijajočim se okoljem. Spodbuja kakovostne zaposlitve znotraj sektorju OVE, ki sledijo vrednotam pravičnega prehoda, in krepi privlačnost sektorja za delavce. Cilj partnerstva je tudi zagotavljanje smernic in priporočil oblikovalcem politik.

Polona Bahun
O avtorju