Energetika

Daljinska energetika kot priložnost v krizi

Mednarodna konferenca daljinske energetike v Portorožu je poudarila še zlasti  potrebo po odgovornem investiranju.
Daljinska energetika kot priložnost v krizi

Investicije v izrabo obnovljivih virov energije in v zagotavljanje učinkovite rabe energije so v današnjih kriznih razmerah priložnost tako za zasebni kot javni sektor. Pri tem je potrebno, da bi se stroka aktivneje vključila v pripravo odgovorov na ključna vprašanja o tem, v kaj in na kakšen način investirati, končne odločitve pa so v rokah politike.

Kot je na omenjeni konferenci med drugim poudaril prof. dr. Alojz Poredoš, predsednik Slovenskega društva za daljinsko energetiko, je zanesljiva, varna in učinkovita ter cenovno dostopna energetska oskrba kljub gospodarski krizi in varčevanju na vseh ravneh še vedno zahteva vseh porabnikov energije. Na te zahteve za zdaj ne vpliva noben varčevalni ukrep, ker bi bile s tem okrnjene dosedanje temeljne pridobitve človekovega bivanja. To so predvsem kar se da udobne bivalne in delovne razmere.  

»Pred energetsko stroko je torej izjemno težka naloga, da v teh zahtevnih časih poskrbi za kratkoročno nemoteno energetsko oskrbo, obenem pa vlaga v razvoj novih tehnologij, ki bodo ustrezale vsem zahtevam po zmanjšanju rabe primarne energije in znižanju emisij. Obvladovanje vseh teh zahtev je mogoče samo ob odgovornem vlaganju in resnem sodelovanju energetske politike. Osnovna načela odgovornega vlaganja morajo zagotavljati jasne dolgoročne cilje in zdrave finančne vire ob upoštevanju temeljnih ekonomskih in okoljskih načel. Zdaj in v prihodnje na splošno si ne smemo več privoščiti slabih naložb. Le tako bomo tudi v energetiki prispevali k uspešnemu izhodu iz krize,« meni prof. dr. Poredoš.

V primežu gospodarske krize se torej po eni strani pojavljajo zahteve po varčevanju, po drugi pa potrebe po investiranju v obnovljive vire energije in v učinkovito rabo energije. V teh razmerah si mora daljinska energetika poiskati ustrezno mesto v okviru slovenske energetike in si izboriti večjo vlogo, saj lahko pomembno prispeva k izhodu iz krize. Sistemi daljinskega ogrevanja in hlajenja namreč zajamejo bistveni del toplote, sicer se le-ta zgublja. (mj)