Obnovljivi viri

Delež OVE v prometu v EU se je v letu 2022 povečal

Leta 2022 je delež OVE v prometu na ravni EU dosegel 9,6 odstotka, kar je 0,5 odstotne točke več kot leta 2021 (9,1 odstotka). To je še vedno 0,7 odstotne točke pod najvišjo ravnjo, kadar koli doseženo v letu 2020 (10,3 odstotka).

Delež OVE v prometu v EU se je v letu 2022 povečal

To pomeni, da je potreben velik zagon za izpolnitev cilja 29 odstotkov, ki ga do leta 2030 določa evropska direktiva o spodbujanju rabe OVE. Ta direktiva ponuja državam tudi možnost, da dosežejo drugačen cilj: zmanjšanje emisij v prometu za najmanj 14,5 odstotka do leta 2030.

Vodilna evropska država po deležu OVE v prometu je Švedska (29,2 odstotka) in je že dosegla zastavljeni cilj do leta 2030. Sledi Finska z 18,8 odstotka) in bi morala cilj OVE v prometu, če bi želela doseči cilj do leta 2030, povečati za približno deset odstotnih točk. Nordijskima državama sledijo Nizozemska, Malta, Belgija, Danska, Avstrija, Italija, Nemčija in Španija, vse s približno desetodstotnim deležem.
Na drugi strani so bili najnižji deleži zabeleženi na Hrvaškem (2,4 odstotka), Latviji (3,1 odstotka) in Grčiji (4,1 odstotka).

Največje povečanje od leta 2021 do 2022 je Eurostat zabeležili v Nemčiji (za 1,9 odstotne točke), na Nizozemskem (za 1,8 odstotne točke) in na Madžarskem (za 1,6 odstotne točke), a tudi če bi ohranile te stopnje do leta 2030, te ne zadoščajo za dosego cilja. Po drugi strani pa je Eurostat največji upad zabeležil na Hrvaškem (za 4,6 odstotne točke), Latvija (za 3,3 odstotne točke) in v Sloveniji (za 2,8 odstotne točke).

Polona Bahun
O avtorju