Obnovljivi viri

Dravske elektrarne začenjajo z gradnjo vetrne elektrarne v Malem Logu

Gradnja 1 MW vetrnice Mali Log naj bi se začela že pred poletjem, na leto pa naj bi proizvedla toliko energije, kot jo v enakem obdobju porabijo vsa gospodinjstva v občini Loški Potok. Gre sicer za prvo vetrnico, kjer je investitor v lasti države.

Dravske elektrarne začenjajo z gradnjo vetrne elektrarne v Malem Logu

Kot so sporočili iz Dravskih elektrarn Maribor, je Slovenija pri rabi vetrne energije med evropskimi državami popolnoma na repu in mineva že več kot deset let, odkar je bila pri nas postavljena zadnja večja vetrna elektrarna. Lokacija Mali Log je bila izbrana na podlagi ugodnih vetrnih razmer ob upoštevanju morebitnih vplivov na ljudi in naravo. Raziskani so bili morebitni vplivi na zdravje ljudi, gozdarstvo, kmetijstvo, živali in naravo v celoti, posebna raziskava pa je bila namenjena pticam. V Dravskih elektrarnah Maribor ob tem izpostavljajo, da je poleg številnih raziskav odločilnega pomena za nadaljnji razvoj izrabe vetrne energije tudi transparentno in redno komuniciranje z lokalnim okoljem, pri čemer jim je v tem primeru uspelo tvorno sodelovanje z občino Loški potok. Projekt je namreč rezultat sodelovanja Lesne zadruge občine Loški potok in Dravskih elektrarn Maribor. Dela na gradbišču se bodo začela že pred poletjem, gradnja pa bo končana predvidoma konec leta. Skupna vrednost investicije znaša slaba dva in pol milijona evrov. 

Mag. Damjan Seme, generalni direktor DEM, je ob podpisu pogodbe o začetku gradnje z družbo Hmezad TMT iz Ljubljane izpostavil, da se aktivnosti nadaljujejo z visoko intenzivnostjo: »Danes je zelo pomemben dan. Ne samo za DEM in skupino HSE, temveč za celotno državo. Začetek gradnje naše prve vetrnice pomeni izjemen uspeh, uresničevanje evropske in nacionalne energetske politike in posledično boj proti podnebnim spremembam, kar je izjemnega pomena za vse nas. Za uspešen prehod v trajnostno energetiko moramo biti odločni in združeni v naših prizadevanjih za brezogljično prihodnost,« in dodal, da jim je pri tem projektu uspelo vzpostaviti konstruktivno sodelovanje z lokalnim okoljem, kar je primer dobre prakse tudi za prihodnje projekte.
 

Brane Janjič
O avtorju