Omrežja

DV 2x400 kV Beričevo-Krško v poskusnem obratovanju

Danes malo pred 12. uro je bil pod napetost v zagonske in funkcionalne preizkuse dan daljnovod 2x400 kV Beričevo-Krško.
DV 2x400 kV Beričevo-Krško v poskusnem obratovanju

Dobrih 80 kilometrov dolg daljnovod prinaša najkrajšo in najoptimalnejšo pot za prenos električne energije iz Posavja, kjer je največja proizvodnja električne energije, v osrednji del države z največjo porabo. Daljnovod bo zagotovil prenos električne energije iz več smeri, s čimer se bodo povečali varnost, zanesljivost in optimalno delovanje celotnega slovenskega elektroenergetskega sistema, s tem pa predvsem višja kakovost storitev za porabnike. Visoka izkoriščenost prenosnega omrežja tako občutno zmanjšuje tudi izgube v njem.

Dvosistemski daljnovod 2x400 kV Beričevo-Krško, katerega investicija je znašala 63 milijonov evrov, omogoča tudi dodatni prenos električne energije med sosednjimi državami, s čimer bo pripomogel k izboljšanju zanesljivosti obratovanja celotne regije. V primeru večjih izpadov v elektroenergetskem omrežju bo njegova prenosna zmogljivost omogočala povečanje propustnosti omrežja in prevzem dela tranzitnih pretokov. Daljnovod bo omogočil tudi večji dostop porabnikov Slovenije do cenejše energije in do energije iz obnovljivih virov. Z razvojem omrežja pa bo daljnovod 2x400 kV Beričevo-Krško pripomogel tudi k nadaljnji integraciji evropskega trga. Izgradnja daljnovoda je omogočila tudi izgradnjo digitalne magistrale optičnega omrežja slovenskega elektrogospodarstva.

Umeščanje daljnovoda v prostor je potekalo vse od leta 1998 do sprejema uredbe o državnem lokacijskem načrtu leta 2006. Po sklenitvi služnostnih pogodb z lastniki zemljišč in izdanih več delnih gradbenih dovoljenj, se je gradnja fizično pričela jeseni leta 2011 in je trajala do letošnje jeseni. Pri načrtovanju daljnovoda je bila uporabljena kombinacija standardnih rešitev in opreme, uporabljenih na obstoječih 400 kV daljnovodih, ter novih sodobnih rešitev in tehnologij, ki se bodo uporabljale pri novi generaciji slovenskih 400 kV daljnovodov.

S projektno Elesovo ekipo je bilo nato delo na daljnovodu opravljeno z lastnim znanjem projektnega vodenja in nadzora, skladno z visokimi varnostnimi, tehničnimi in kakovostnimi standardi ter dobro inženirsko prakso, ob upoštevanju veljavne zakonodaje. Prav posebno skrb pa je Eles pri gradnji namenil varovanju narave.(pb)

Polona Bahun
O avtorju

Uporabljate starejšo različico brskalnika, katere ne podpiramo v celoti! Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov oz. si obstoječega posodobite na najnovejšo različico.